Psychiatria część 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 945
Wyświetleń: 3871
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychiatria część 3 - strona 1 Psychiatria część 3 - strona 2 Psychiatria część 3 - strona 3

Fragment notatki:

a prowadzi je dr Jacek Olszewski. Notatka składa się z 8 stron.

...
2. Zaburzenia myślenia
a) urojenia – fałszywe sądy, które chory wypowiada z głębokim przekonaniem o ich prawdziwości i których nie koryguje, mimo dowodów błędności.
Podział urojeń wg treści
- urojenia prześladowcze – głębokie przekonanie chorego, że jest on prześladowany, chory może wyraźnie wskazać osoby, które mu szkodzą, bądź też nie. Osobami zagrażającymi mogą być zarówno udzie bliscy choremu lub też ludzie zupełnie obcy. Czasami obiektami prześladowczymi są postacie
nadprzyrodzone (diabeł). Występują często z omamami.
- urojenia zazdrości – urojeniowa interpretacja drobnych wydarzeń rzeczywistych, poczytywanych jako dowody zdrady, występują w paranoi alkoholowej oraz psychozach starczych a czasem w schizofrenii.
- urojenia hipochondryczne – nieuzasadnione przeświadczenie o chorobie niszczącej organizm, nieco...

...Przyczyny parafilii:
- teoria psychodynamiczna (mechanizm kateksji, inaczej obsadzenia – obdarzenie neutralnego przedmiotu pozytywną lub negatywną energią psychiczną. W przypadku kateksji pozytywnej libido lub popęd seksualny przyczepia się do obiektu, który zaczyna być darzony miłością.) Parafilie obsadzone mają następujące cechy:
- ich początek bierze się z doświadczeń dziecięcych
- są odporne na zmiany, zwłaszcza racjonalne
- mają charakter trwały – zwykle pozostają na całe życie
- teoria behawioralna (oparta na warunkowaniu klasycznym)

Zmiana preferencji seksualnych.
Zależy od rodzaju parafilii, ogólnie jest trudna do przeprowadzenia.

Najczęściej stosuje się terapię poznawczo-behawioralną, w przypadku parafilii powstałych w wyniku warunkowania stosuje się terapię awersyjną. W przypadku najcięższych postaci parafilii (pedofilia i brutalne gwałty) jedyną skuteczną metodą zmiany preferencji jest tzw. kastracja chemiczna...

O B J A W Y   P S Y C H O P A T O L O G I C Z N E   W   R Ó Ż N Y C H   S F E R A C H   I. SFERA POZNAWCZA  1. Zaburzenia spostrzegania a) złudzenia – zniekształcone spostrzeżenia istniejących przedmiotów, których chory nie koryguje, mimo dowodów błędności, osoba chora trwa w mylnej interpretacji zniekształconego spostrzeżenia, osoba taka często mylnie spostrzega otoczenie dopatrując się np. w przechodniach śledzących go wrogów. b) omamy – spostrzeżenia przedmiotów, które nie znajdują się w otoczeniu danej osoby lub w ogóle nie istnieją; osoba chora umiejscawia przedmiot w swojej rzeczywistości, jest  to tzw.  r z u t o w a n i e (projekcja). Omamy wykazują więc 3 charakterystyczne cechy: 1) są to spostrzeżenia (lub wrażenia) powstające bez udziału bodźców zewnętrznych, 2) są rzutowane na zewnątrz 3) towarzyszy im duże poczucie realności (chory jest przekonany o rzeczywistym istnieniu przedmiotów, które są treścią jego omamów.  Podział omamów ze względu na stopień złożoności: a) omamy elementarne – błyski , migotania, pojedyncze dźwięki b) omamy proste – postaci, przedmioty, rozmowy, melodie c) omamy złożone – omamy dotyczące więcej niż 1 analizatora (całe sceny, widać i słychać ludzi, czuć zapach, widać i czuć gorąco płomieni itp.)  Podział omamów ze względu na rodzaj analizatora: a) omamy wzrokowe ( mają dużą różnorodność, od błysków, pojedynczych obrazów, przez całe postaci ludzi, zwierząt, przedmiotów, po swojego rodzaju sceny. Chory może widzieć przedmioty w ich naturalnej wielkości, lub powiększone (makroptyczne) lub pomniejszone (mikroptyczne) . Żywe, barwne omamy występują często w j

(…)

… wzmożona
- „czytanie słownika” – wyrzucanie zlepek słów niepowiązanych ze sobą logicznie
ZABURZENIA SFERY SEKSUALNEJ
5 WARSTW ŻYCIA EROTYCZNEGO
Warstwa I
Tożsamość płciowa
Warstwa II
Orientacja seksualna
Warstwa III
Preferencje seksualne
Warstwa IV
Rola płciowa
Warstwa V
Realizacja seksualna
I WARSTWA - Tożsamość płciowa
To świadomość bycia kobietą lub mężczyzną. Jeśli jest ona zaburzona, możemy mówić…
… jest trudna do przeprowadzenia.
27
Copyright © by Grzesiek 2011
Najczęściej stosuje się terapię poznawczo-behawioralną, w przypadku parafilii powstałych w wyniku
warunkowania stosuje się terapię awersyjną. W przypadku najcięższych postaci parafilii (pedofilia i
brutalne gwałty) jedyną skuteczną metodą zmiany preferencji jest tzw. kastracja chemiczna.
IV WARSTWA – Rola płciowa
To publiczna reprezentacja tożsamości płciowej, czy to, co dana jednostka mówi i robi, by pokazać, że
jest kobietą lub mężczyzną. Nie wiążą się z nią żadne zaburzenia. Rola płciowa silnie wiąże się ze
stereotypami kobiety i mężczyzny. Rodzice uczą swoje dzieci roli płciowej od momentu ich urodzenia
(kupując zabawki, ubrania, organizując zabawy dostosowane do płci), już 3-letnie dzieci są świadome
i znają stereotypy płci…

 Zahamowanie myślenia
 Zatamowanie
 Rozkojarzenie
- schizofazja („sałatka słowna”)
- werbigeracja (powtarzanie słów, głosek nie tworzących sensownej całości)
- perseweracja ( trwanie ciągle przy tych samych słowach, zdaniach)
- stereotypie słowne
 Splątanie toku myślenia
- inkoherencja myślenia
- zespół splątaniowy
- dysocjacja myślenia
- gonitwa myślowa
 Lepkość myślenia – „przywieranie” do każdego…
…)
Zaburzenia ruchu:
1) Spowolnienie i zahamowanie ruchowe (senność patologiczna, zespół depresyjny)
- osłupienie depresyjne
- osłupienie katatoniczne – nagłe zahamowanie ruchowe
- osłupienie efektoryczne – chorzy dni lub tygodnie pozostają bez ruchu
- osłupienie receptoryczne
2) Stereotypie ruchowe
- echopraksje – naśladowanie czyichś ruchów w sposób automatyczny
3) Zmanierowanie ruchowe – typowe…
…, preferencje skierowane są
na osobę tej samej płci). Jeśli zainteresowania seksualne upośledzają zdolność utrzymania erotycznego
związku między ludźmi, można mówić o parafilii.
3 kategorie parafilii
1) Podniecenie seksualne i preferencje dotyczące przedmiotów nieosobowych
- fetyszyzm
- transwestytyzm
2) Podniecenie seksualne i preferencje dotyczące sytuacji związanych z cierpieniem i upokarzaniem
- sadyzm
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz