Podstawy psychiatrii i psychopatologii

note /search

Psychiatria część 1

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 4585

...Dwa podejścia w psychopatologii 1. Opisowe (psychopatologia procesów psychicznych) – wyodrębnia i opisuje różnorodne objawy psychopatologiczne, np. natręctwa, urojenia, omamy, zaburzenia pamięci, zaburzenia emocjonalne, zaburz...

Psychiatria część 2

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 3318

...Przyczyny biologiczne - czynniki genetyczne (badania nad bliźniętami i dziećmi adoptowanymi wskazuje na umiarkowany wpływ dziedziczenia) - aberracja chromosomów , np. dodatkowy chromosom Y ( u mężczyzn XYY) - predyspozycje konstytucjonalne: niska reaktywność i niskie pobudzenie (niedost...

Psychiatria część 3

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 973
Wyświetleń: 3927

a prowadzi je dr Jacek Olszewski. Notatka składa się z 8 stron. ... 2. Zaburzenia myślenia a) urojenia – fałszywe sądy, które chory wypowiada z głębokim przekonaniem o ich prawdziwości i których nie koryguje, mimo dowodów błędności. Podział urojeń wg treści - urojenia prześladowcze – głę...

Psychiatria część 4

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 2870

...Zaburzenie zachowania – trwałe zachowanie polegające na pogwałceniu praw innych osób podstawowych norm społecznych, dzieci często wchodzą w konflikt z prawem, a niektóre stają się przestępcami, często stosują agresję fizyczną okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, kłamstwo i oszustwo może stać ...

Psychopatologia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 875
Wyświetleń: 4900

W zwięzłej notatce poruszono m.in. następujące tematy: zaburzenia pamięci, zaburzenia spostrzegania, zaburzenia myślenia, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia aktywności (motywacji) oraz zaburzenia świadomości. W opracowaniu pojawiły się również takie terminy jak m.in.: hipermnezja, hipomnezja, a...