Poczucie tożsamości - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3997
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poczucie tożsamości - ćwiczenia - strona 1 Poczucie tożsamości - ćwiczenia - strona 2 Poczucie tożsamości - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:


ĆWICZENIA 3.       Poczucie tożsamości  – poczucie własnego istnienia    Aspekty tożsamości:     Poczucie odrębności  (zaburzenie objawia się poczuciem „rozpływania się”)      Poczucie ciągłości „ja”  (zaburzenie: poczucia stania się kimś innym)      Poczucie wewnętrznej spójności  (zaburzenie: poczucie rozbicia „ja”)      Poczucie posiadania wewnętrznej treści  (zaburzenie: pustka wew.)     Konieczne są wszystkie w/w. warunki, aby powstało prawidłowe poczucie  tożsamości.    Poczucie odrębności  – zdolność rozróżniania tego, co przynależy i nie przynależy do  „ja” w sensie zarówno fizycznym jak i psychicznym.    Odczucie granic własnego ciała    Odczucie granicy między fantazją a rzeczywistością, między poglądami swoimi a  innych ludzi itd.    Poczucie tożsamości musi opierać się na dwóch mechanizmach:     poczuciu niepowtarzalności przy jednoczesnym utożsamianiu się i angażowaniu  z pewnymi aspektami świata zewnętrznego (Erikson).     Świadomość i nieświadomość poczucia tożsamości:  nieświadoma negacja może  wyrażać się w zachowaniu, czyli wpływa na sferę świadomą poczucia tożsamości.    Poczucie tożsamości podlega rozwojowi dzięki rozwojowi:    Funkcji poznawczych    Zdolności lokomocyjnych    Relacji z obiektem (Hartman)    To  powoduje  różny  stopień  w  rozwoju  poczucia  tożsamości.  Patologią  w  rozwoju  poczucia tożsamości jest fiksacja lub regresja.    Motywacja do utrzymania poczucia tożsamości    Przesłanki za istnieniem motywacji:    występowanie  kryzysu  tożsamości,  w  wyniku  którego  człowiek  odrzuca  wcześniejsze wzorce i poszukuje nowych dróg definiowania siebie. Zaburzenia w  rozwiązaniu  kryzysu  prowadzą  do  dyfuzji  tożsamości  lub  przyjęcia  tożsamości  negatywnej.     podkreślanie własnej odrębności i tożsamości poprzez np. sposób ubierania się     zaburzenia  poczucia  tożsamości  są  doświadczeniami  przykrymi,  więc  człowiek  potrzebuje odczuwać własną tożsamość   Regresja   –  odczuwanie  swojej  tożsamości  na  niższym,  bardziej  prymitywnym  poziomie.     Doświadczenie seksualne (zatarcie granicy między sobą a partnerem)    Reakcja na frustrację    Forma adaptacyjna: regresja w służbie ego (np. zatracenie tożsamości w tłumie  na koncercie)    Progresja  – motywacja do podtrzymania poczucia tożsamości      Rozwój poczucia tożsamości    Etapy we wczesnym dzieciństwie:    1. Faza autystyczna (pierwsze 2 miesiące życia)    2. Faza symbiozy (2-6 mc)

(…)

…, które
doświadczają ich okresowo, a nie permanentnie (jak to jest w przypadku pacjentów
psychotycznych)
 silny stres
 zagrożenie życia
deprywacja sensoryczna
 gwałtowna zmiana warunków zewnętrznych (np. przeprowadzka)
 gwałtowane zmiany w ramach „ja”
 samotność, odosobnienie
 sytuacje nie posiadające struktury (np. wakacje)
 seks
Warunki sprzyjające fobii – mogą łączyć się z zaburzeniami poczucia tożsamości…
… kiedy bywają pozytywne, ale zdarzają się.
Dominują jednak reakcje lękowe, panika czy fobie. Mogą to być też emocje
ambiwalentne.
Warunki występowania tego typu zaburzeń można określić dla osób, które
doświadczają ich okresowo, a nie permanentnie (jak to jest w przypadku pacjentów
psychotycznych)
 silny stres
 zagrożenie życia
 deprywacja sensoryczna
 gwałtowna zmiana warunków zewnętrznych (np…

Tendencje symbiotyczne – w trakcie kontaktów z innymi ludźmi następuje poczucie
„połączenia”
 zatracenie własnych potrzeb i odrębności
 do poczucia własnej egzystencji konieczny jest kontakt z drugim człowiekiem
 ludzie o takich tendencjach cały czas obawiają się odrzucenia i samotności
 mają skłonność do introjekcji i całościowej identyfikacji np. ze stanem
emocjonalnym partnera
 silnie wyeksponowany…
… na dwa kryteria:
 zaburzenia polegające na subiektywnym odczuciu danej osoby (np.
poczucie braku odrębności czy ciągłości „ja”)
 zaburzenia polegające na urojeniowym określaniu własnej tożsamości
(np. twierdzenie, że jest się zwierzęciem)
Subiektywnie odczuwane zaburzenia poczucia tożsamości (depersonalizacja)
– są krótkotrwale doświadczane przez każdego człowieka, jednak u osób zaburzonych
owo zaburzenie…

np. agorafobia powoduje u niektórych poczucie zatracenia się w tłumie. Inne
przykłady to lęk przed powtarzającym się wzorem, dużymi budowlami, milczeniem.
Sposoby obrony przed w/w zaburzeniami:
 autostymulacja – np. gryzienie siebie, szczypanie, sprawianie sobie bólu
powoduje zwiększony dopływ bodźców z własnego ciała, co pomaga określić
osobom swoje granice. Jest to forma autoagresji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz