Psychologia Ja i tożsamości Ćwiczenia 4.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia Ja i tożsamości Ćwiczenia 4. - strona 1 Psychologia Ja i tożsamości Ćwiczenia 4. - strona 2 Psychologia Ja i tożsamości Ćwiczenia 4. - strona 3

Fragment notatki:


ĆWICZENIA 4.    Ja obejmuje:    własne ciało (jego obraz i ocenę)    wiedzę o sobie (struktura Ja)    tożsamość (która nadaje ciągłość Ja w czasie, odróżnia Ja od innych)    zdolność i skłonność dokonywania wyborów, działań celowych i samoregulacji     Struktura Ja  - wiedza na temat własnej osoby     Efekt odniesienia do Ja  - lepsze zapamiętywanie informacji odnoszących się do  własnej osoby niż do innych osób     Efekt cocktail - party  - informacje dotyczące nas samych łatwiej do nas docierają  nawet w warunkach pochłonięcia uwagi czym innym    Ja jest luźną strukturą różnych ról i tożsamości społecznych, przekonań na własny  temat i samoocen oraz wartości i celów uznawanych za własne.    Autoschemat  - obszar Ja, w zakresie którego człowiek ma dobrze sprecyzowane  poglądy i bogatą wiedzę o sobie, wykształcamy je w dziedzinach, które są dla nas  ważne, ponieważ odróżniają nas od innych, definiują wartość naszej osoby i dotyczy  podejmowanych przez nas aktywności (Hazel Markus)    wskaźnikiem wykształcenia autoschematu jest krańcowość sądów o sobie w  danej dziedzinie i uważanie jej za ważną    Osoby posiadające schemat w jakiejś dziedzinie w porównaniu z  aschematykami:    częściej oceniają nadchodzące informacje z uwagi na ich istotność dla tej  dziedziny    łatwiej przetwarzają informacje o sobie w tej dziedzinie    lepiej zapamiętują informacje o sobie w tej dziedzinie    częściej dokonują przewidywań własnego zachowania w tej dziedzinie    przejawiają większy opór wobec informacji niezgodnych z już posiadanymi na  własny temat w tej dziedzinie     Ja idealne  - to jaki człowiek chciałby być (pragnienia, nadzieje, aspiracje)    zawiera z reguły treści związane ze sprawnościami    Ja powinnościowe  - to jaki człowiek własnym zdaniem powinien być    zawiera z reguły treści związane z treściami moralnymi (wartości, normy)    Rozbieżność między Ja realnym a Ja idealnym  - prowadzi do przeżywania emocji  o słabo zaznaczonym pobudzeniu, syndromy depresyjne, smutek, rozczarowanie,  apatia    Rozbieżność między Ja realnym a Ja powinnościowym  - prowadzą do syndromu  agitacji - wiązki emocji o silnie zaznaczonym pobudzeniu, niepokój, strach, wstyd,  poczucie winy    Treści ja są uwarunkowane kulturowo:     kultury indywidualistyczne  - Ja ma charakter niezależny, ludzie spostrzegają  siebie jako bardziej różnych od siebie, a innych jako bardziej podobnych do  siebie     kultury kolektywistyczne  - Ja ma charakter współzależny, postrzegają siebie 

(…)

… autowaloryzacji:
definiowanie własnego ja


tendencyjne przetwarzanie
informacji o sobie
realizacja zadań i atrybucje
osiągniętych wyników
porównania społeczne (MUS model
utrzymywania samooceny)
dysonans poznawczy

autoafirmacja


tożsamość społeczna (grupowa)

autoprezentacja


ogólnie ważnymi (i wyjątkowymi)
cechami są własne zalety
ogólnie nieważnymi (i
powszechnymi) cechami są własne…

się gdy: - rozbieżności są ważne
(dotyczą ja) - ja jest
odpowiedzialne za ich wystąpienie
(swoboda wyboru)
ekspresja cenionych wartości
(przez ich obronę lub realizację w
zachowaniu)
przeniesienie uwagi na pozytywny
aspekt ja
faworyzacja grupy własnej
(naszych)
deprecjacja grupy obcej („onych")
wywieranie korzystnego wrażenia
na innych przez: - obronne
strategie autoprezentacji asertywne strategie autoprezentacji…
… zadań i atrybucje  dążenie do sukcesów
osiągniętych wyników  unikanie Porażek
 egocentryczny wzorzec atrybucji
porównania społeczne (MUS model  niekorzystne porównania społeczne
utrzymywania samooceny) a pławienie się w cudzej chwale
 modyfikująca rola bliskości ja-inny,
ważności dziedziny dla ja i poziomu
wyników (faktycznych lub
ocenianych)
dysonans poznawczy  dysonans i jego redukcja pojawiają
się gdy: - rozbieżności są ważne
(dotyczą ja) - ja jest
odpowiedzialne za ich wystąpienie
(swoboda wyboru)
autoafirmacja  ekspresja cenionych wartości
(przez ich obronę lub realizację w
zachowaniu)
 przeniesienie uwagi na pozytywny
aspekt ja
tożsamość społeczna (grupowa)  faworyzacja grupy własnej
(naszych)
 deprecjacja grupy obcej („onych")
autoprezentacja  wywieranie korzystnego wrażenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz