Markus- Ja w myśli i pamięci - efekt cocktail party

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Markus- Ja w myśli i pamięci - efekt cocktail party - strona 1 Markus- Ja w myśli i pamięci - efekt cocktail party - strona 2 Markus- Ja w myśli i pamięci - efekt cocktail party - strona 3

Fragment notatki:

Hazel Markus - Ja w myśli i pamięci Kiedy myślimy o świecie społecznym, nasze Ja prawdopodobnie wysuwa się na czoło i jest dla nas szczególnie zajmujące.
efekt cocktail party - informacja odnosząca się do Ja ma przemożoną się zawładnięcia naszą uwagą. Moray zbadał to zjawisko za pomocą procedury dwudzielnego słuchania. Gdy badany pochłonięty jest wsłuchiwaniem się w jeden z podawanych w słuchawkach komunikatów, do ucha nie objętego uwagą podaje się inne informacje. Badany może nawet nie zdawać sobie sprawy, że podawano mu w tym samym czasie inny komunikat. Jednak gdy w uchu nie podjętym uwagą pojawi się imię osoby badanej natychmiast ona zwróci na nie uwagę. Przetwarzanie informacji społeczn ych obejmuje przyglądania się światu społecznemu, selekcję pewnych jego aspektów lub właściwości, na których następnie się koncentrujemy, kategoryzację, opisywanie i organizowanie tych informacji, integrowanie ich z pozostałą wiedzą zmagazynowaną w pamięci, wykorzystywanie ich przy podejmowaniu pewnego rodzaju decyzji, działań lub wydawania sądów i w końcu zmagazynowanie w celu późniejszego wydobywania i wykorzystywania. Obejmuje szereg stopi, na każdym z nich dokonywana jest w jakimś stopniu transformacja, opracowanie i redukcja inf. Jest to aktywny, konstruktywny proces interakcji podmiotu z materiałem bodźcowym. Percepcja, myślenie i odczuwanie są złożonymi procesami sekwencyjnymi.
P oznanie - akt lub proces zaznajamiania się ( knowing ); termin stosowany zamiennie z terminami percepcja, myślenie, rozumienie.
Podejście poznawcze: dla zrozumienia zachowania ważne jest zrozumienie układu odniesienia jednostki - systemu kategoryzacji, organizacji i rozumienia danych pochodzących ze świata społecznego, czy to dotyczących Ja, czy też innych ludzi i zdarzeń.
Struktury wiedzy - struktury w naszym umyśle, w które są kategoryzowane i organizowane reprezentacje naszych doświadczeń (zawierają one materiał pojęciowo podobny/pojęciowo powiązany). Tworzone są w oparciu o informacje przetwarzane w przeszłości i wpływają na „wejście” i „wyjście” informacyjne. Funkcje:
determinacja selektywnoś ci ,
podstawa organizowania i interpretowania nowych informacji (są przewodnikami lub mapami), mogą służyć jako hipotezy (podpowiadają jak powinno się interpretować informacje).
Schematy - termin stosowany w odniesieniu do struktur, które kodują i reprezentują wiedzę.
Neisser - schemat to struktura wewnętrzna podmiotu, przekształcana przez doświadczenie oraz w jakiś sposób specyficzna względem tego, co jest spostrzegane. Schemat przyjmuje informację, gdy staje się ona dostępna, i ulega zmianie pod wpływem tej informacji; kieruje aktywnością ruchową i eksploracyjną, dzięki którym zwiększa się ilość dostępnych informacji i które go następnie modyfikują. Jest on zarówno wzorcem działania jak i wzorcem dla działania.


(…)

… we wczesnym dzieciństwie ma związek z Ja Egocentryzm - niezdolność spojrzenia na świat z perspektywy innej osoby Schematy dotyczące świata społecznego kształtują się, gdy uczymy się sumować lub uogólniać dane o zachowaniu społecznym. Kształtują się one w wyniku powtarzających się podobnych kategoryzacji i ocen zachowania.
Funkcje schematów
szybkie uporządkowanie i zinterpretowanie złożonej sekwencji zdarzeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz