Psychologia ja i tożsamość wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia ja i tożsamość wykłady - strona 1 Psychologia ja i tożsamość wykłady - strona 2 Psychologia ja i tożsamość wykłady - strona 3

Fragment notatki:


PSYCHOLOGIA JA I TOŻSAMOŚCI WYKŁAD I ILE JA W JA? Wielość Ja i ich funkcje Św. Augustyn
Kartezjusz
Freud
Gordon Olcord
Carl Rogers
MODA NA JA Badając Ja próbuje się chwytać w ręce wiatr Pervin
lata 1974-1983 → 10 tysięcy publikacji
lata 1984-1993 → 22 tysięcy publikacji
lata 1994-2003 → 80 tysięcy publikacji
Badania: psychodynamiczne - Sullivan, Kohut, Kernberg
fenomenologiczne - Rogers, Hermans
poznawcze - Marku, Higgins, Swann, Carver
XXI wiek - badania mózgu, mózgowy korelat Ja - kora czołowa i przedczołowa (brzuszno-przyśrodkowa i grzbietowo-przyśrodkowa → przetwarzanie bodźców odniesionych do JA), układ limbiczny (zakręt obręczy, przegroda, ciało migdałowate, jądra przednie wzgórza, hipokamp, przedni biegun płata skroniowego)
JANINA TUREK - „Co by było, gdyby Ja nie było?” - pisała dziennik (zeszyty, w których opisywała dokładnie co zjadła, kogo spotkała, co dostała, kto ją odwiedził); powrót męża do domu z obozu koncentracyjnego zapisała jako „powrót Czesława Turka do domu”.
NAJMNIEJSZY WS PÓLNY MIANOWNIK... samoświadomość refleksyjna - typowo ludzka
jest jedno Ja
jedność Ja niezbędna do działania, odpowiedzialności za konsekwencje
wiemy, czym jest Ja, ale trudno je zdefiniować
różnorodność Ja fenomenologicznych, kilkadziesiąt wersji
wszystkie są wersjami jednego Ja
przejawy stałości i zmienności
mechanizm koordynacji różnych wersji Ja
Ile JA w JA kiedyś - Ja jest spójną, jednolitą, statyczną strukturą hierarchicznie uporządkowaną (Rogers, Wylie, Epstein, Allport)
ROGERS - integracja Ja jest warunkiem dobrego funkcjonowania, samoakceptacji, zdrowia psychicznego
EPSTEIN - Ja to narzędzie osiągania celów
dziś - Ja jest wielopostaciowe, zmienne, tymczasowe, sytuacyjne, Ja jest wewnętrznie zróżnicowane
GOFFMAN - zróżnicowanie Ja jest warunkiem elastycznego dopasowania do sytuacji
Rodzina Ja - zespół koncepcji siebie dotyczących różnych ról
niektóre ja są lepiej wykrystalizowane
możliwość wewnętrznej integracji jest ograniczona (Nowak, Vallacher)
brak związków między wersjami Ja oraz słabe związki między spójnością a przystosowaniem (Campbell)
KIM JESTEM? CZYM JESTEM? William James (1910) → Pure ego; I-as-knower, I, czyli samoświadomość zdolność myślenia o sobie, refleksji nad sobą
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz