narracja i sposoby myślenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
narracja i sposoby myślenia - strona 1 narracja i sposoby myślenia - strona 2 narracja i sposoby myślenia - strona 3

Fragment notatki:


ĆWICZENIA 5.    Narracyjna jakość życia:    opowiadanie historii najbardziej podstawowy sposób komunikacji ludzi -  przekazywanie wiedzy, mądrości, doświadczenia koniecznych dla przetrwania i  rozwoju, inspirowanie wyobraźni, poszerzenie horyzontów myślenia    ważne znaczenie opowiadanych historii autobiograficznych - funkcja  porządkowania i rozumienia zdarzeń, nabrania do nich dystansu i ich spójnej  interpretacji    Funkcje opowiadanych historii:    kreowanie własnej historii i aktywność autonarracyjna = uniwersalna  właściwość człowieka    znaczenie egzystencjonalne historii życia, ważne w okresie adolescencji i  podczas bilansu życia    funkcja interakcyjna - zachodzą wobec wyobrażonego lub realnego odbiorcy    funkcja reprezentacyjna - komunikują coś ważnego    charakter dialogowy - sposób odbioru modyfikuje historię    każda historia składa się z faktów i fikcji - człowiek za każdym razem tworzy  ją od nowa, proces twórczy, dopasowanie historii życia do aktualnych poglądów  itd. (Henry Muray)    sposób odnalezienia się w czasie, uporządkowanie własnego życia, sposób  wyznaczania kierunków dążeń i celów     funkcja motywacyjna - ukierunkowuje zachowania i wprowadza mechanizmy  samokontroli, angażuje procesy poznawcze i emocjonalne - pozostaje pod  wpływem procesów motywacyjnych i zwrotnie na nie oddziałuje    historie życia pozwalają zrozumieć jednostkę w kontekście wielu faktów  dotyczących życia    ,,Rzeczywistość jest tym co bierzemy za prawdę"  (Carlsen) - błędne koło  narracji    Sposoby myślenia wg Brunera:     paradygmatyczny sposób myślenia  - uogólnianie doświadczeń i rozumienie  powiązań między nimi, gromadzenie empirycznych doświadczeń i szukanie  logicznych wyjaśnień, porządkowanie świata według zasad logiki, kontrola  rzeczywistości za pomocą praw logiki     narracyjny sposób myślenia  - opowiadanie o zmienności ludzkich intencji w  czasie, brak tłumaczenia zdarzeń w formie przyczynowo-skutkowej, brak  operacji kategoriami fizycznymi, odniesienie do ludzkich pragnień, potrzeb i  celów, indywidualny sposób rozumienia świata    Po co ludzie tworzą historię?    by ich życie nabrało spójności, celu i sensu    aby zrozumieć działania innych ludzi jako podobne lub odmienne od swoich    Co daje badaczowi analiza historii życia i jak musi postępować by ją  zrozumieć?    musi postępować jak badacz literatury    odkrywać ukryty sens    konieczna analiza hermeneutyczna    szukanie prawidłowości i wartościowanie zdarzeń    Podejście paradygmatyczne w psychologii

(…)

… się na negatywne, wydarzenie z dzieciństwa
służy jako wzorzec interpretacji innych zdarzeń w życiu
psychoterapia: rozpoznanie skryptu, jasne uświadomienie sobie jego treści i
roli w interpretacji zdarzeń życiowych, poszukiwanie odmiennych możliwości
uogólnienia i interpretowania doświadczeń
Teoria tożsamości Dana McAdamsa:
 organizowanie faktów i zdarzeń w historię jako naturalna skłonność człowieka
 treść…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz