Poznawcza teoria ja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poznawcza teoria ja  - strona 1 Poznawcza teoria ja  - strona 2 Poznawcza teoria ja  - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 9 POZNAWCZA TEORIA JA CZYM JEST “JA”? obraz własnej osoby ang. Self (self knowledge, self concept...) samowiedza trwała James: Ja subiektywne (podmiotowe) Ja przedmiotowe (przedmiotowe) jedno Ja czy wiele Ja ? - byt jednorodny czy niezależne części, reprezentacje Wielość aspektów Ja odrębnie reprezentowanych
rola orientacji temporalne j : kim jesteśmy
kim byliśmy
kim będziemy
znaczenie kontekstu społecznego i skryptów związanych z rolą (np. tożsamości zanurzone w kontekście) tożsamość indywidualna a tożsamość społeczna Ja publiczne i Ja prywatn e - pozytywna autoprezentacja Jeśli tak, to skąd poczucie ciągłości Ja ? Koncepcja SCHEMATÓW POZNAWCZYCH i HIERARCHII POJĘCIOWYCH : jedność vs wielość Ja obraz samego siebie jest zbudowany hierarchicznie na wyższych piętrach abstrakcyjne uogólnienia , nadrzędne cele, dyspozycje niezależne od kontekstu poziom najwyższy daje poczucie ciągłości , niższe pozwalają zarządzać zachowaniem w różnych kontekstach STRUKTURA JA JAKO ŹRÓDŁO MOTYWACJI (DĄŻEŃ) dążenie do podtrzymywania poczucia własnej wartości (np. atrybucje, porównania społeczne)
dążenia do podtrzymywania poczucia własnej tożsamości i odrębności - badania nad autoweryfikacją dążenie do podtrzymywania poczucia kontroli nad zdarzeniami dążenie do trafnego samopoznania dążenie do wzrostu i rozwoju własnej osoby ... czy w związku z tym.... Zdrowie psychiczne : trafne poznanie czy podtrzymywanie złudzeń na swój temat? klasyczna psychoanaliza: zdrowie to wgląd w siebie, dążenie do trafnego samopoznania podejście społeczno-poznawcze: osoby zdrowe przejawiają szereg złudzeń na własny temat złudzenie kontrolowalnośc zdarzeń podwyższanie własnej wartości nierealistyczny optymizm w stosunku do własnej przyszłości
co dają złudzenia? być może są warunkiem utrzymywania postanowień (badania nad implementacyjnym stanem umysłu - nasilanie się złudzeń) DOSTĘPNOŚĆ POZNAWCZA JA jako warunek wpływu na przetwarzanie informacji i kontrolę działania ROBOCZE JA (H.Markus) - w danej chwili aktywizuje się taki element Ja, który jest związany z treścią sytuacji : Autokoncentracja i dezindywiduacja AUTOSCHEMATY poznawcze generalizacje na temat siebie wyprowadzone z ubiegłego doświadczenia (Markus, 1977)

(…)

… Ja, który jest związany z treścią sytuacji: Autokoncentracja i dezindywiduacja
AUTOSCHEMATY
poznawcze generalizacje na temat siebie wyprowadzone z ubiegłego doświadczenia (Markus, 1977)
składniki samowiedzy trwałej
aktywnie wpływają na działanie i przetwarzanie informacji
mogą być integralną częścią SCHEMATÓW RELACYJNYCH - zinternalizowanych reprezentacji powtarzających się relacji interpersonalnych, "zarządzających…

(ukierunkowanie Ja)
METODA pomiaru różnic indywidualnych w tym zakresie: Idiograficzna, badani deklarują: (1) atrybuty które posiadają (2) które chcieliby posiadać (3) o których sądzą, że powinni je posiadać Wybrane wyniki badani proszeni o plastyczne wyobrażenie sobie negatywnego zdarzenia życiowego:
osoby o rozbieżności ja realne-ja idealne raportowały smutek, a nie emocje „pobudzeniowe”; osoby o rozbieżności…
… osobistymi, a w większym - sygnałami grupowymi, tj. są bardziej skłonni do:
używania stereotypów
współpracy z członkami grupy własnej i współzawodnictwa z członkami grupy obcej tworzenia norm grupowych
przejawiania konformizmu grupowego
polaryzacji postaw
TEORIA OPTYMALNEJ DYSTYNKTYWNOŚCI
M. Brewer (1991, 1993) - tożsamość kolektywna - wyznaczona przez jednoczesne dążenie do "bycia podobnym" (dążenie…
…, niż z grupą większościową. Badania (Mullen et al., 1992) wskazują, że nasilenie "in-group bias" (tendencji do faworyzowania "swoich") jest tym większe, im mniejsza grupa własna w porównaniu do grupy obcej. Inne badania (Brewer & Schneider, 1990) wykazują, że skłonność do działania we własnym interesie, bądź interesie grupy, zależy od jej wielkości. Jeżeli jest duża i "amorficzna" - ludzie działają…
… dostępności jednej lub drugiej reprezentacji. Dostępność wyznaczona z kolei przez: ubiegłe doświadczenie
aktualną sytuację bieżące motywy i cele (np., cel osobisty czy cel grupowy; porównania "ja-ty" vs. porównania "my-oni", itp)
Konsekwencje przesunięcia uwagi z tożsamości indywidualnej na społeczną (zjawisko depersonalizacji): ludzie w mniejszym stopniu kierują się w swoich działaniach przesłankami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz