Grupy społeczne mikrosocjologia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy społeczne mikrosocjologia - strona 1 Grupy społeczne mikrosocjologia - strona 2 Grupy społeczne mikrosocjologia - strona 3

Fragment notatki:


MIKROSOCJOLOGIA 7.11.03    CONTINUUM GRUPOWOŚCI- GRUPY SPOŁECZNE      CONTINUUM  to skala nasilenia lub zaniku cech grupy.  CONTINUUM GRUPOWOŚCI - proces stawania się grupy lub jej rozpad.    My, każdy z nas należy do grupy wyznaniowej, pracowniczej, narodowościowej, językowej,  rodzinnej, studenckiej, klasowej, czytelników np. gazety wprost.  Istnieją różne grupy np. rodzina, przyjacielskie, etniczne, narodowościowe, czytelników,  pracownicze, kluby dyskusyjne, grupy sportowe ,itd…        Obiektywna  Świadomość   Interakcje i  Formalizacja i  ocena  posiadania tej  stosunki jakie  instytucjonalizacja  wynikają z  cechy  posiadania tej  cechy i różnią  nas od innych  grup, które  posiadają  własne  interakcje.  1.  Zbiór statystyczny                                         2.  Kategoria społeczna                                                   3.  Grupa społeczna                                                    4.  Instytucja                                                    organizacyjna      1.Zbiór statystyczny - amorficzna, przelotna masa (skupisko ludzi na ulicy), wyróżniamy na  podstawie cech, posiada tylko jedną obiektywną cechę.  1.1 amorficzna przelotna masa  1.2 posiada tylko jakieś obiektywnie dostrzegalne cechy np. mały, duży, wysoki, niski, łysy,  włochaty  1.3 nie ma między nimi interakcji   brak u nich formalizacji i instytucjonalizacji- nic nie jest określone    2.Kategorie społeczne - wyodrębniany na podstawie płci (mężczyzna, kobieta), wykształcenia  (różnicuje ludzi), zawód, wiek, wyznanie, miejsce zamieszkania, orientacja polityczna,  kategorie społeczne, posiada obiektywną cechę. Istnieje świadomość posiadania tej cechy,  jednak nie pojawiają się tutaj interakcje, oraz brak formalizacji, instytucjonalizacji.  2.1 na podstawie jakich cech wyodrębniamy kategorie społeczne?        Np. pracujący- niepracujący, kobieta- mężczyzna, wykształcenie, zawód, orientacja  polityczna,        Religijna.  2.2 mają świadomość posiadania tej cechy  2.3 brak  2.4 brak    3.Grupy społeczne  np. rodzina, grupa przyjacielska, gang- jest grupą dysfunkcjonalna dla  społeczeństwa, zaliczamy do patologii społecznej (kradzieże, narkotyki). Istnieje świadomość  posiadania tej cechy czyli przynależności do gangu. Zachodzi interakcja, lecz nie ma  formalizacji, ma charakter ekskluzywny.      1  MIKROSOCJOLOGIA 7.11.03  3.1. np. gang (cel tej grupy jest dysfunkcjonalny dla społeczeństwa), rodzina, mała grupa  przyjacielska itp.  3.2. ma charakter ekskluzywny  3.3. tak  3.4. tak  Grupa społeczna ma charakter nieformalny. 

(…)

… solidarność.
cotinuum- to proces rozpadu lub powstania grupy.
Sposoby definiowania grupy.
2
MIKROSOCJOLOGIA 7.11.03
Kategoria społeczna- traktat amsterdamski, nie dyskryminowanie, legalizacja związków
homoseksualnych.
Można przejść z kategorii 1 do i z 4 do 1 (służba wojskowa, więzień).
3
MIKROSOCJOLOGIA 7.11.03
CONTINUUM GRUPOWOŚCI- GRUPY SPOŁECZNE
CONTINUUM to skala nasilenia lub zaniku cech grupy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz