Zbiorowości i Grupy Społeczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbiorowości i Grupy Społeczne-opracowanie - strona 1 Zbiorowości i Grupy Społeczne-opracowanie - strona 2 Zbiorowości i Grupy Społeczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zbiorowości i Grupy Społeczne
Grupa społeczna (statystyczny paradygmat) - zbiór jednostek posiadających wspólną cechę (ilościowe, jakościowe)
- jakościowe - dwuwartościowa logika określników (predykatów) - dana cecha ma dwie wartości: Tak/Nie. Np. Ktoś jest prawnikiem albo nie. Naturalne wyróżnienie widziane gołym okiem: ZBIOROWOŚC LUDZKA
-ilościowe - wielowartościowa logika, skalowe np. wiek, wzrost. Używa się KATEGORII SPOŁECZNYCH (statystyczna)
Grupa społeczna (ujęcia socjologiczne) - relacje między ludźmi
Więź społeczna - zbiór społeczny, posiadający wspólną cechę, powiązany siecią więzi społecznych. Psychologia, wieź osobowa psychologiczna.
-więź poznawcza (kognitywna) zna/nie zna
-uczuciowa (afektywna) pozytywne/negatywne
-aksjologiczna (oceniająca) dobre/ złe
-partycypująca - akces/ odrzucenie
Stosunki społeczne - zbiór ludzi posiadających wspólną cechę, powiązanych stosunkami społecznymi. Treść zobiektywizowana, obiektywne, rzeczowe, upośrednione przez rzeczy: sprawy, interesy, powinności, uwikłania. Nie muszą być świadome. Stosunki między grupami społecznymi. Wymiary:
- społecznego podziału pracy
-własnościowe
-dystrybucji dóbr
-polityczne
-kulturowe
Socjometria - badania więzi społecznych - socjodramy
Socjografia - nauka empiryczna, opisująca społeczeństwo
Grupy Społeczne:
Małe i duże
Stosunek członka do grupy - pierwotny i wtórny
Pierwotne i wtórne
Formalne i nieformalne
„w sobie” (każda zbiorowości wyróżniona ze względu na jakaś cechę kategorialną, nieświadomość wspólnoty, bez organizacji wewnętrznej) i „dla siebie” (świadomość wspólnoty, zorganizowanie, wspólne działanie i określone cele)
Celowe (wyraźny cel, organizacja, instytucje) i atuteteliczne (cel sam w sobie, brak celów zewnętrznych)
Odniesienie pozytywne i odniesienie negatywne
Struktura Społeczna
Makrosocjologia - zajmuje się wielkim grupami społeczne Mikrosocjologia - małe grupy
Teoria dużego zasięgu:
Społeczeństwo ogólne - ogół wszystkich ludzi należących do danego społeczeństwa
Społeczeństwo globalne
Społeczeństwo narodowo - państwowe - ze względu na pochodzenie
Społeczeństwo ogólne - wielkie grupy społeczne - małe grupy społeczne - jednostka
Struktura społeczna - rozmieszczenie elementów w przestrzeni wedle przyjętego ładu (SYSTEM SPOŁECZNY)

(…)

…). Jednostka ludzka = podmiot ekonomiczny, naród = suma jednostek; liberalizm ekonomiczny (John Stuart Mill -> liberalizm polityczny). Smith pyta, jakie ludzie mają źródła dochodu, z jakim rozejm własności te źródła są związane?
Trzy źródła dochodu i rodzaje własności wg. Smitha:
Renta ziemska -> klasa ziemiańska
Zysk kapitalistyczny -> klasa kapitalistów
Płaca robocza -> klasa robotnicza
Istotę określa schemat symetryczny -> funkcjonalny. Każdy przedstawiciel klas zajmuje się swoją własnością (praca najemne -> klasa pracująca)
Konflikty między klasowe
Gloryfikacja klasy kapitalistycznej przez Smitha
Rynek rozstrzyga o wszystkim „niewidzialna ręka rynku
Państwo = stróż nocny
Negatywny stosunek do ziemiaństwa
Karol Marks i Fryderyk Engels Ekonomiczne pojmowania klasy, wykorzystanie teorii do własnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz