Zestawy statusów społecznych i sekwencje statusów społecznych w czasie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 2660
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zestawy statusów społecznych i sekwencje statusów społecznych w czasie - strona 1 Zestawy statusów społecznych i sekwencje statusów społecznych w czasie - strona 2 Zestawy statusów społecznych i sekwencje statusów społecznych w czasie - strona 3

Fragment notatki:

Robert K. Merton, „Zestawy ról, zestawy statusów społecznych i sekwencje statusów społecznych w czasie” Dla opisu i analizy struktury społecznej podstawowe znaczenie posiadają dwa pojęcia - statusu i roli społecznej.
Przez status społeczny rozumiał Linton pozycje zajmowaną w systemie społecznym przez określone jednostki; przez rolę - odtworzenie w zachowaniach oczekiwań przypisanych owej pozycji. Status i rola społeczna stanowią w takim ujęciu pojęcia służące powiązaniu kulturowo określonych oczekiwań z zachowaniami i zależnościami tworzącymi strukturę społeczną. Linton twierdził dalej, że każda jednostka w społeczeństwie nieuchronnie zajmuje wiele statusów naraz, i że każdemu z nich przypisana jest odrębna rola.
Jednakże musimy stwierdzić, że z określonym statusem społecznym wiąże się nie jedna, lecz cały szereg ról. Jest to podstawowa cecha struktury społecznej. To zjawisko strukturalne możemy nazwać zestawem ról , przez co rozumiem zespół zależności w rolach przypisanych jednostce ze względu na zajmowany przez nią status społeczny. Zestaw ról różni się od wzoru strukturalnego, który określany jest przez socjologów jako „role złożone”, bowiem odnoszą silone do zespołów ról związanych nie z jednym, ale z wieloma rozmaitymi statusami społecznymi zajmowanymi przez jednostki, np. role związane z odrębnymi statusami nauczycielki, żony, matki. Taki zespół statusów społecznych jednostki nazywamy zestawem statusów , przy czym każdemu statusowi odpowiada z kolei określony zestaw ról.
Czasowe następstwo statusów społecznych, jeśli zachodzi z dostateczną częstością, aby miało charakter zmian systematycznych, określać będziemy jako sekwencję statusów społecznych , jak np. w wypadku statusów zajmowanych kolejno przez studenta medycyny, młodego lekarza na praktyce, lekarza szpitalnego i lekarza z niezależną praktyką prywatną. W ten sam sposób możemy oczywiście śledzić sekwencje zestawów ról oraz zestawów statusów społecznych.
Strukturę społeczną tworzą trwałe układy zestawów ról, zestawów statusów społecznych oraz sekwencje tych statusów.
Strukturalne źródła niestałości zestawów ról Podstawowym źródłem zakłóceń w zestawie ról jest sytuacja strukturalna, w której partnerzy ról jednostki zajmującej określony status są odmiennie ulokowani w strukturze społecznej. Powoduje to, że wartości i oczekiwania jednostki zajmującej dany status różnią się w pewnej mierze od wartości i oczekiwań innych ludzi objętych jej zestawem ról.
Mechanizmy społeczne służące uzgadnianiu ról w zestawach 1. Zróżnicowanie zaangażowania w rolę wśród osób objętych zestawem ról. Różny jest stopień nasilenia oczekiwań związanych z rolą u ludzi objętych danym zestawem ról. Określony układ zależności w rolach może mieć dla jednych znaczenie jedynie marginesowe, dla innych zaś zasadnicze.


(…)

… zajmująca określony status społeczny, nie jest ona całkowicie zdana na łaskę najsilniejszych spośród nich.
3. Ochrona zachowań związanych z rolą przed obserwowalnością ze strony partnerów zestawu ról.
Interakcje partnerów (jednostek albo grup) w zestawie ról są w różny sposób ograniczane i mają różne nasilenie w poszczególnych układach zależności wyznaczanych przez status społeczny. Ta podstawowa cecha…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz