Interakcje i role społeczne - Rozumienie i pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interakcje i role społeczne - Rozumienie i pojęcie - strona 1 Interakcje i role społeczne - Rozumienie i pojęcie - strona 2 Interakcje i role społeczne - Rozumienie i pojęcie - strona 3

Fragment notatki:

2. Interakcje i role społeczne Pojęcie roli społecznej. Rozłam w roli (role distance). Zespoły ról społecznych. Rozładowywanie napięć i konfliktów w zespołach ról. Pojęcie i anatomia interakcji społecznej. Interakcja i rola w koncepcji dramaturgicznej (Erving Goffman). Dane wizualne w badaniu interakcji społecznych.
1. Pojęcie roli społecznej : Rola społeczna (Szacka) - konfiguracja wzorów zachowań odnoszących się do rozmaitych usytuowań ludzi w zbiorowościach. Rola jest związana z pozycją - czyli ktoś kimś jest, niezależnie od wykonywania.
Rola to zespół oczekiwań, obowiązków, ale także korzyści przypisanych określonej pozycji społecznej.
Rola przypisana i osiągana.
Rola : zachowania nakazane, zakazane i margines swobody.
Rozumienie roli :
Społeczeństwo nam narzuca sposób wykonywania danej roli.
Współczesne rozumienie - społeczeństwo wyznacza granice, a nie narzuca.
Każda jednostka przejmuje pewne prawa i obowiązki, zaś to jak wykonuje to jej sprawa, o ile nie przekroczy granic społecznych.
Od społeczeństwa wychodzą ułatwienia roli i dylematy roli , zaś każda jednostka ma własną koncepcję roli i sposób odegrania roli . Każda rola ma własne cechy podstawowe, wystarczające i peryferyjne.
Podejście do ról społecznych : - funkcjonalno-strukturalne (narzucenie)
- interakcyjne (sposób odegrania)
2. Rozłam w roli : Jednostka osiąga często autonomię poprzez rozłam między indywidualnymi cechami roli, a społecznym narzuceniem roli. Goffman uważał, że rozłam w roli dotyka sfery indywidualnej.
Sytuacja typowa - koncepcja roli zgodna ze skonstruowaniem jej przez społeczeństwo, zgodna ze skonstruowaniem jej przez jednostkę oraz z zachowaniami jednostki.
Rozłam w roli to rozdzwięk między tym kim dana jednostka jest, a tym co czyni - np. ksiądz, który otwiera dom publiczny.
3. Zespoły ról społecznych : Rola nie jest pojedynczym elementem struktury grupowej - z pełnienia danej roli wynika to, że jednostka wypełnia cały szereg odmian tej samej roli i musi odpowiednio manewrować, aby uniknąć napięć i konfliktów - przykład z pracownikiem naukowym.
Na zespół ról społecznych składa się wielość pełnionych ról oraz wielość odmian danych ról.
Status społeczny - komplet statusu ról - wpływa na to jakie żadanie zostaną przelane na jednostkę oraz jaką koncepcję działania może ona przyjąć.
4. Rozładowywanie napięć i konfliktów w zespołach ról : Strukturalne : Nierówna ważnośc statusów łagodzi konflikt w zespole ról.


(…)

… ról.
Usunięcie z pola widzenia osób uwikłanych w zespoł ról.
Zmniejszenie swojego zespołu ról.
Indywidualne : Oddzielenie, posegregowanie stosunków.
Przenoszenie obowiązków na inne osoby.
Ograniczenie stosunków ról.
Rozszerzenie stosunków ról.
Budowanie barier przeciw nowym obowiązkom - np. zatrudnienie sekretarki.
Człowiek wypracował mechanizmy aktywizacji i dezaktywizacji określonych ról. Jest rola…
…, a także dostosowywanie się do nich. Takie grupy odniesienia oraz osoby nieobecne często kierują naszymi zachowaniami i reakcjami.
Interakcje, struktura społeczna i kultura są nawzajem ze sobą powiązane. Żadna z nich nie mogłaby istnieć bez pozostałych.
Rytualizowanie, stereotypy - im mniejszą wiedzę o sobie tym więcej rytualizacji i stereotypów.
Katagoryzacja - docierają do nas setki informacji. Organizm skonstruował…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz