Socjologia administracji

note /search

Proces badawczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia administracji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1519

PROCES BADAWCZY: Definicja problemu (np. bezdomność; wybór przedmiotu badania) Przegląd literatury (zapoznanie się z istniejącymi badaniami na ten temat) Hipoteza (co zamierzasz badać; jaki jest związek miedzy zmiennymi?) Projekt badawczy (wyb...

Kultura-definicja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia administracji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1715

4) Kultura (Goodman) Kultura jest tworem zbiorowym, nie indywidualnym. Kultura powstaje i rozwija się między osobnikami przekazującymi sobie różne informacje i uczącymi się od siebie nawzajem, jak reagować i zachowywać się w rozmaitych okolicznościach. Kultura ogranicza ludzką wolność - elementy k...

Nierówności społeczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia administracji
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 5348

Nierów ności społeczne (Sztompka) - oznaczają nierówny podział dóbr materialnych, a także niematerialnych w społeczeństwie. To zróżnicowanie społeczne rozpatrywane w aspekcie wartościującym, normatywnym . Rodzaje nierówności: - polityczne - - ekonomiczne -, które odnoszone są najczęściej do rozkład...

Socjologia-proces badawczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1204

2) Socjologia jako jedna z nauk społecznych (Szacka) a) Socjologia a historia, antropologia, psychologia, ekonomia, nauki polityczne Historia: Przedmiotem swego zainteresowania czyni przeszłość Nauka idiograficzna (niepodważalne, a nomotetyczne jak socjologia to wykrywanie praw ogólnych) Socjolog...

Relatiwizm kulturowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1183

Relatywizm kulturowy: a.) POZNAWCZY - wiąże się z tezą, że za każdym razem gdy poznajemy inne kultury powinniśmy starać się je zrozumieć za pomocą ich własnych kategorii i nie nakłaniać na nie naszych pojęć o świecie (każdą kulturę należy mierzyć jej własną miarą). b.) ETYCZNY - dotyczy tego by myś...

Resocjalizacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia administracji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2107

Resocjalizacja : jej celem jest przemiana człowieka i wymazanie z jego świadomości dotychczasowych treści i wprowadzenie nowych, całkowite przekształcenie jego dotychczasowego obrazu świata oraz samego siebie ;przebudowa osobowości i zmiana tożsamości.Aby resocjalizacja była skuteczna, muszą ponown...

Socjalizacja - Osobowość

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia administracji
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1981

6. Socjalizacja (Szacka) a) Pojęcie socjalizacji - to proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkę systemu wartości , norm oraz wzorów zachowań , obowiązujących w danej zbiorowości . Socjalizacja trwa przez całe życie człowieka, lecz w największym nasileniu występuje, gdy dziecko r...

Struktura społeczeństwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia administracji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1519

5. Struktura społeczeństwa. Elementy konstrukcyjne społeczeństwa (Goodman) Elementy konstrukcyjne społeczeństwa: Status - w języku potocznym mianem statusu określa się poziom prestiżu, bogactwa czy władzy, Socjologowie używają tego słowa w odniesieniu do pozycji danej osoby w strukturze stosunków s...

Teoria konfliktu spolecznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia administracji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1512

Teoria konfliktu społecznego a) Nie wierzył ze socjologia odkrywa prawa którym kierują się społeczeństwa, jak to czynią nauki przyrodnicze odwołując się do natury. b) Organizacja społeczeństwa w określonym czasie jest zależna od środków ...

Tożsamość społeczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1400

Tożsamość - W najbardziej ogólnym ujęciu definiuje się ją, jako okazywanie innym jednostką i samemu sobie identyfikacji (utożsamiania się) z jakimiś elementami rzeczywistości społecznej, a także umożliwienie innym zdefiniowania i rozpoznania danego obiektu, przez pewne cechy dla niego charakterysty...