Nierówności społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2016
Wyświetleń: 5250
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nierówności społeczne - strona 1 Nierówności społeczne - strona 2

Fragment notatki:

Nierów ności społeczne (Sztompka) - oznaczają nierówny podział dóbr materialnych, a także niematerialnych w społeczeństwie. To zróżnicowanie społeczne rozpatrywane w aspekcie wartościującym, normatywnym . Rodzaje nierówności: - polityczne - - ekonomiczne -, które odnoszone są najczęściej do rozkładu dochodów w danym społeczeństwie czy mówiąc inaczej do rozmiarów nierówności dochodowych
- społeczne - np. nierówne możliwości kształcenia się - a) Nierówność a nierówność społeczna -nierówności dotyczą cech indywidualnych,
-nierówności społeczne dotyczą cech społecznych (charakter grup, do których jednostka należy, charakter pozycji, jakie zajmuje, ról, jakie spełnia)
-dotyczą sytuacji, gdy ludzie są nierówni nie z racji cech cielesnych czy psychicznych, lecz z powodu ich przynależności do różnych grup społecznych albo zajmowania różnych pozycji społecznych, b) Dobra generujące nierówności społeczne c) Idea stratyfikacji społecznej - Stratyfikacja społeczna (uwarstwienie społeczne) - grupowe lub pozycyjne (a nie indywidualne) różnice dostępu do cenionych społecznie celów
-każde dobro konstytuuje własną drabinę stratyfikacji
-współzależność - efektem może być sytuacja, w której ta sama grupa czy pozycja jest podobnie usytuowana na wszystkich 3 drabinach stratyfikacyjnych,
-zbieżność czynników stratyfikacji
-dysharmonia między drabinami stratyfikacyjnych (zbieżność)
-różne konsekwencje rozbieżności - np. poczucie niesprawiedliwości
d) Warstwy społeczne Podobne miejsce na drabinie stratyfikacyjnej może powodować pojawienie się innych cech: podobny styl życia, gusty, upodobania, zwyczaje i obyczaje, praktyki religijne, poglądy ideologiczne, rozrywki itp.
Warstwa społeczna - swoiste wspólnoty złożone z ludzi podobnie usytuowanych w hierarchiach stratyfikacji społecznej i powstające ponad i w poprzek ich innych przynależności grupowych czy zajmowanych pozycji
Ruchliwość społeczna - przemieszczanie się ludzi pomiędzy pozycjami i grupami społecznymi ulokowanymi na różnych szczeblach hierarchii stratyfikacyjnej (ruchliwość pionowa):
- Awans zawodowy: uzyskanie wyżej pozycji zawodowej lub wejście do wyższej grupy zawodowej
- Kariera: sekwencja następujących po sobie awansów
- Degradacja: kierunek odwrotny, spadek na niższe pozycje
-Jednostki i zbiorowości
-Zmiana hierarchii stratyfikacyjnych
-zmiana skal stratyfikacyjnych
-ruchliwość wewnątrzpokoleniowa
-ruchliwość międzypokoleniowa
e) Ruchliwość społeczna Jest to jeden z proces ów społecznych. Ruchliwość społeczna polega na

(…)

… między miejscem zamieszkania, pracy, zaopatrzenia i rozrywki
f) Klasy społeczne
Podział prostszy - dychotomiczny - klasy właścicieli i klasy nieposiadające (Marks) - grupy większościowe i mniejszościowe
- mężczyźni i kobiety
Idea klas społecznych według Marksa - praca, własność, środki produkcji (dobra kapitałowe)
Klasa w sobie - zbiorowość statyczna, obiektywna wspólnota interesów
Świadomość klasowa…
… społeczeństwa cechują się nierównością, różne zawody mają różną doniosłość funkcjonalną, różne zawody wymagają mniejszych lub większych zdolności, predyspozycji, kształcenie i trening wiążą się z kosztami i wyrzeczeniami, motywacje, przywileje. Teoria akumulacji przewag (Teoria konfliktu) - dziedziczenie pozycji, dziedziczenie kapitału kulturowego i społecznego

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz