Zróżnicowanie społeczne - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3920
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zróżnicowanie społeczne - ćwiczenia - strona 1 Zróżnicowanie społeczne - ćwiczenia - strona 2

Fragment notatki:

SOCJOLOGIA - ĆWICZENIA
24.04.2013
ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE - STRATYFIKACJA, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNO - ZAWODOWE, RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA (ROZDZIAŁ XII)
RÓŻNICE I NIERÓWNOŚCI JAKO PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA SOCJOLOGII
Różnice płci, koloru skóry, barwą włosów, oczu, wiekiem, tuszą, itd.
Nierówności i hierarchie
Główne zainteresowanie - nowoczesne społeczeństwo przemysłowe SPOŁECZEŃSTWO MERYTOKRATYCZNE - miejsce człowieka w hierarchii społecznej zależy od niego samego i nie ma żadnych przeszkód, aby każdy mógł zająć takie, jakie mu się należy stosownie do wyposażenia intelektualnego i cech osobowości
KLASA I WARSTWA - podstawowe kategorie opisu zróżnicowań, podziałów i nierówności
ANALIZA ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNO - ZAWODOWEGO pozwala na empiryczne określenie właściwych temu społeczeństwu zróżnicowań i nierówności a także procesów ruchliwości społecznej
TRZY KLASYCZNE SPOJRZENIA NA PODZIAŁY SPOŁECZNE:
Koncepcja klas Karola Marksa
Koncepcja 3 wymiarów podziałów społecznych Webera
Koncepcje stratyfikacji (uwarstwienia)
KONCEPCJE STRATYFIKACJI (UWARSTWIENIA):
Opis społeczeństw, w których istnieje nierówny podział dochodów, władzy, prestiżu i innych pożądanych dóbr i oznacza hierarchiczny układ, poziomów położenia społecznego, które różni udział w podziale tych dóbr
Poziomy te to klasy
KLASY I WARSTWY - ROZMAITOŚĆ ZNACZEŃ:
KLASA (ujęcia klasyczne):
W rozumieniu Marksa - zasadnicze segmenty struktury społeczeństwa pojmowanego jako swoista całość
W rozumieniu Webera - podział na klasy występuje tylko w wymiarze ekonomicznym
W rozumieniu Warnera - klasa jest jednym z poziomów hierarchicznego układu pozycji określanych przez wysokość dochodów i szacunek społeczny
KLASA (ujęcia współczesne):
W perspektywie stratyfikacyjnej - poziomy zróżnicowania społecznego w płaszczyźnie ekonomicznej
W perspektywie strukturalnej - klasy jako części społeczeństwa postrzeganego w postaci strukturalnie powiązanej całości
WARSTWA:
W ujęciu strukturalnym - jeśli podział na klasy jest niewystarczający dla zadowalającego opisu struktury danego społeczeństwa
W ujęciu stratyfikacyjnym jako kategoria empiryczna - wyróżniana na podstawie kryteriów mierzalnych
W ujęciu stratyfikacyjnym jako ogólna kategoria teoretyczna - układ grup tworzących hierarchię ze względu na zakres władzy, prestiżu i bogactwa ich członków


(…)

… jest w społeczeństwach nowoczesnych podstawowym czynnikiem, który sytuuje ludzi w układzie nierówności społecznych.
Zawód to czynności: trwale wykonywane, wymagające określonego przygotowania i umiejętności, będące świadczeniami na rzecz innych osób
ZAWODY - wynik podziału pracy, pojawiły się wraz z rozwojem gospodarki i powstaniem rynku, na którym praca i umiejętności stały się jednym z towarów. CZYNNIKI ROZLUXNIENIA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz