Tożsamość społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tożsamość społeczna - strona 1

Fragment notatki:

Tożsamość - W najbardziej ogólnym ujęciu definiuje się ją, jako okazywanie innym jednostką i samemu sobie identyfikacji (utożsamiania się) z jakimiś elementami rzeczywistości społecznej, a także umożliwienie innym zdefiniowania i rozpoznania danego obiektu, przez pewne cechy dla niego charakterystyczne . Tożsamość społeczna to okazywanie innym jednostkom i samemu sobie identyfikacji (utożsamiania się) z jakimś elementami rzeczywistości społecznej.
Tożsamość społeczna ujmowana jest najczęściej w kategoriach psychologicznych , socjologicznych i kulturowych . Jest to tożsamość jednostki , grupy społecznej lub zbiorowości , dzięki której i poprzez którą umiejscawia ona samą siebie w jakimś obszarze rzeczywistości społecznej bądź też sama jest osadzana w tej rzeczywistości przez zewnętrznego obserwatora (inną jednostkę, grupę zbiorowości)
e) Rodzaje socjalizacji (pierwotna, wtórna, resocjalizacja) Socjalizacja pierwotna jest socjalizacją którą człowiek przechodzi w dzieciństwie i dzięki której staje się członkiem społeczeństwa. W procesie socjalizacji pierwotnej kształtuje się taka charakterystyczna dla danej kultury osobowość podstawowa, ta na której kanwie rozwijają się później poszczególne zróżnicowanie osobowości członków zbiorowości. Pierwotna przebiega w atmosferze nasyconej uczuciami.Za końcową fazę socjalizacji pierwotnej uznawane jest pojawienie się w świadomości jednostki pojęcia uogólnionego innego (reguły ogólnospołeczne). Socjalizacja wtórna wprowadza człowieka w poszczególne segmenty życia społecznego. W socjalizacji wtórnej człowiek ma do czynienia z wieloma światami społecznymi oraz różnorodnymi propozycjami ich interpretacji, wśród których może wybierać.W socjalizacji wtórnej człowiek może decydować o tym, kto będzie dla niego znaczącym innym. W socjalizacji wtórnej nierzadko świadomie dąży się do naśladowania mechanizmów socjalizacji pierwotnej i stosuje się techniki pozwalające zabarwić ją emocjonalnie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz