socjologia libera m.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3738
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
socjologia libera m. - strona 1 socjologia libera m. - strona 2 socjologia libera m. - strona 3

Fragment notatki:

Opracowane pytania z socjologii na zaliczenie u mgr Mai Libery. 5 stron opracowanych pytań, odpowiedzi na kolokwium. Przykładowe zagadnienia: Legalizm, negatywizm, oportunizm, pozytywny konformizm, informacyjny wpływ społeczny, jaźń odzwierciedlona, jaźń fasadowa, socjalizacja pierwotna, socjalizacja wtórna, rola społeczna, konflikt ról, grupy pierwotne, grupa odniesienia, grupa pozytywnego odniesienia, uczucie uprzywilejowania, socjalizacja odwrotna, kontrsocjalizacja, resocjalizacja dobrowolna, Super Ego.

Ad.14.
Proszę wyjaśnić czym się charakteryzują poszczególne typy postaw konformistycznych. (postawa legalistyczna, postawa pozytywnego konformizmu, postawa kontraformistyczna i postawa oportunistyczna) (SAKE -III katalog/ SOCJALIZACJA
Legalizm- literalne i skrupulatne przestrzeganie reguł bez względu na ich treść, zgodnie z przekonaniem, że należy zawsze stosować się do obowiązujących zasad
Negatywizm- (kontraformizm): bezrefleksyjny stosunek do reguły, abstrahujący od jej treści, a odrzucający ją tylko z uwagi na źródło, z którego reguła pochodzi
Oportunizm- w ujęciu socjologicznym oznacza przestrzeganie reguły mimo jej nieuznawania i przekonania o jej niesłuszności. Przestrzeganie reguł dla tzw. „świętego spokoju”.
Pozytywny konformizm- przestrzeganie zasad i norm ponieważ uważa się je za dobre i słuszne. Przestrzegam norm bo w pełni się z nimi zgadzam.
Ad.15.
Dlaczego dobrowolnie dostosowujemy swoje zachowanie do zachowania innych ludzi? Na czym polega normatywny i informacyjny wpływ społeczny? (SAKE -III katalog/ SOCJALIZACJA
Dlaczego dobrowolnie dostosowujemy się do zachowań innych:
-Zachowania innych często dostarczają nam informacji, jak należy w danej sytuacji postąpić. Jak postąpić aby sobie poradzić. (takie zachowanie konformistyczne jest źródłem tzw. informacyjnego wpływu społecznego)
-Akceptacja przez innych, zachowanie ich życzliwości, chęć uczestnictwa w zbiorowości i „bycia razem”. Brak tego typu przeświadczenia traktowane jest w kategoriach nieformalnej kary. Potrzeba akceptacji jest tak ważna dla nas ponieważ jest ściśle związana z jednostkową samooceną i jednostkową tożsamością (Taki konformizm jest konsekwencją tzw. normatywnego wpływu społecznego - zachowujemy się konformistycznie ponieważ chcemy aby nas lubiano)
-Obawa kary. Taki strach przed kara jest wynikiem procesu socjalizacji. Jest to wynikiem mechanizmu kontroli społecznej, -Opinia innych
Ad.16.
Każdy z nas posiada tzw. jaźń odzwierciedloną -jak ona działa? Jaki mechanizm uruchamia jaźń odzwierciedlona i do czego jego uruchomienie może prowadzić?(SAKE -III katalog/ SOCJALIZACJA)
Jaźń odzwierciedlona- wyobrażenie moje o mnie, jednostka wchodzi w posiadanie własnego ja, wyobrażając sobie jak widzą mnie inni. Uruchamia ona mechanizm samorealizującej się przepowiedni, prognozy. Dzięki niej kształtujemy swoją samoocenę.
Do czego może doprowadzić????
Ad. 17.
Na czym polega jaźń fasadowa, FRONTON (SCENA), KULISY? Kiedy się nimi kierujemy -w jakich sytuacjach w naszym życiu? (SAKE -III katalog/ SOCJALIZACJA lub notatki własne) /ostatnie zajęcia…
Jaźń fasadowa- prezentowana gdy chcemy dobrze wypaść, chcąc zrobić dobre wrażenie zakładamy maskę. To reklamowanie siebie, modny ubiór, chwalenie się czymś, każde spotkanie jest przedstawieniem teatralnym, w którym odgrywamy rolę. To co prezentujemy innym to fasada- postawa, moda, wygląd gesty.

(…)

… rodzica. Następstwem konfliktu ról jest zazwyczaj stres. Źródło- Internet
Ad.20.
Jakie cechy przypisuje się grupie pierwotnej a jakie grupie wtórnej ? Proszę się zastanowić nad przykładami tych grup.
Uzupełnienie do SAKE: najbardziej podstawową grupą pierwotną jest rodzina, do grup pierwotnych zalicza się również małe grupy przyjaciół i małe społeczności lokalne oparte na zażyłych stosunkach sąsiedzkich. Natomiast przykładem grup wtórnych będą organizacje polityczne takie jak np. partie polityczne, organizacje gospodarcze, organizacje zawodowe -nasza praca, do grup wtórnych zalicza się również stowarzyszenia o charakterze dobrowolnym jak np. związki zawodowe, koła zainteresowań itp.) (SAKE -III katalog/ SOCJALIZACJA)
Grupy pierwotne- cechy
*małe, członkowie maja bliskie, osobiste i trwałe stosunki, oparte…
…. Jest w znacznej mierze nie uświadomione i działa zgodnie z zasada przyjemności- chce tego, co chce i kiedy chcę.
Super Ego - podobne do sumienia. zawdzięcza powstanie nakazów i ograniczeń narzucanych dziecku przez rodziców. Oba stawiają żądania, są stosunkowo nieelastyczne i często tracą kontakt z rzeczywistością. Często są w opozycji-id domaga się czegoś, superego nie dopuszcza do tego ze względu na normy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz