Socjalizacja i wprowadzenie do psychologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3458
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizacja i wprowadzenie do psychologii - strona 1

Fragment notatki:

Socjalizacja
B. Szacka "Wprowadzenie do socjologii"
socjalizacja (wg. Malewskiej) → złożony wielostronny proces uczenia się, który sprawia, że człowiek z istoty biologicznej staje się istotą społeczną (przynależną do określonego społeczeństwa i kultury). Nie jest to proces samoistny. Proces socjalizacji W toku socjalizacji człowiek poznaje i przyswaja sobie:
 Umiejętności, które leżą u podstaw wszelkich interakcji społecznych, takie jak znajomość społecznie konstruowanych systemów znaczeń, zdolność rozumienia znaków, w tym języka oraz symboli.
 Normy i wzory zachowań (zespoły norm); uczy się, jak zachowywać się w określonych sytuacjach i jak te sytuacje rozpoznawać
 Wartości
 Umiejętności posługiwania się rozmaitymi przedmiotami Trzy mechanizmy socjalizacji: wzmacnianie - wynagradzanie i karanie
naśladowanie - podejmowanie wzorców
przekaz symboliczny - pouczenia słowne otoczenia oraz teksty pisane
Rodzaje socjalizacji: socjalizacja pierwotna (socjalizacja początkowa):
znaczący inny: silna więź emocjonalna powoduje przestrzeganie narzuconych przez niego norm (tu przejmowanie sposobu widzenia, wartości, postaw i wzorów zachowania od rodziców)
odbywa się w okresie dzieciństwa, jednostka staje się członkiem społeczeństwa
wzory zachowań i podstawowe role społeczne
kształtowanie osobowości społecznej
pod koniec pojawia się „uogólniony inny” ; odkrycie ogólnospołecznych reguł - internalizacja socjalizacja wtórna :
uogólniony inny: brak więzi emocjonalnej, ale przyswajanie sobie ogólnospołecznych reguł ("bo tak trzeba")
jednostka myśli w kategoriach "my"
internalizacja norm i wartości
kształtuje się osobowość kulturalna (modalna) resocjalizacja : naśladowanie mechanizmów socjalizacji pierwotnej; cel: przemiana człowieka, wymazanie ze świadomości dotychczasowych treści i wprowadzanie nowych; przekształcenie obrazu świata i siebie samego, silnie nacechowana emocjonalnie
u Tillmana: socjalizacja trzeciorzędowa - socjalizacja w wieku dojrzałym socjalizacja alternatywna - świadomy bunt przeciwko zastałym normom i próba tworzenia nowych (wszelkie subkultury) kontrsocjalizacja - może być świadoma lub nieświadoma, wdrażanie się do ról negatywnych socjalizacja odwrotna - młodsze pokolenia uczą starsze (np. dziecko uczy rodzica obsługi komputera) internalizacja → najważniejszy aspekt socjalizacji, proces uwewnętrznienia przez jednostkę elementów rzeczywistości społecznej (wartości, normy, role, sposoby zachowania się oraz interpretacji świata) właściwych rodzinie, grupom społecznym, społeczeństwo, którego jest członkiem; zinternalizowane treści uznaje ona za swoje własne, obiektywne i obowiązujące
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz