Socjalizacja - Typy biograficzne ludzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2968
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizacja - Typy biograficzne ludzi - strona 1 Socjalizacja - Typy biograficzne ludzi - strona 2 Socjalizacja - Typy biograficzne ludzi - strona 3

Fragment notatki:

3. Socjalizacja Pojęcie socjalizacji. Płaszczyzny i fazy socjalizacji. Socjalizacja pierwotna i socjalizacja wtórna. Agendy socjalizacji. Wybrane teorie socjalizacji. Pojęcie socjalizacji : Tillman - socjalizacji to rozwój i zmiana ludzkiej osobowości, to uspołecznienie i indywidualizacja, to aktywne przejmowanie procesów środowiska.
Szacka - socjalizacja to wielostronny proces uczenia się, stawania się takim jakim chce nas społeczeństwo.
Na socjalizację składają się wpływy zamierzone i niezamierzone. Człowiek jest istotą biologiczną, a przez socjalizację staje się istotą społeczną.
Każdy jest inny, ma inną osobowość - inaczej będzie przebiegać socjalizacja.
Osobowość (Arnold Ross) : czynnik biogenny - biologizm, psychogenny - myslenie, wyobrażanie itd., socjogenny - zachowanie jednostek w społeczeństwie - np. ideały, jaźń, role społeczne.
Osiągnięcie celu : Społeczeństwo w sposób niekontrolowany przez nas wtłacza nam normy : Wzmacnianie zachowania - nagrodą jest także brak kary.
Naśladowanie - przejmowanie wzorów od znaczących innych . Przekaz symbloiczny : umiejętność posługiwania się i interpretacji symboli - najważniejszy symbol to słowo pisane
informacje przekazywane nie wprost w procesie socjalizacji - np. bajki. Egzemplifikacja zła i dobra - wchodzimy w kategoryzację.
Płaszczyzny i fazy socjalizacji : Guellen i Hurrelman - cztery płaszczyzny socjalizacji : Podmiot - rozwój jednostek, wiedza, zdolność do indywidualnego poznania.
Interakcje i czynności - komunikowanie się z przyjaciółmi, krewnymi, szkoła.
Instytucje - zakłady pracy, Kościoły.
Całe społeczeństwo - struktura ekonomiczna, socjalna, polityczna, kulturalna
1 i 2 - mikropłaszczyzna
3 i 4 - makropłaszczyzna
Mają na siebie wpływ i oddziaływują wzajemnie.
Fazy socjalizacji - Friedrichs i Kamp - próba uszeregowania okresów życia. Coraz trudniejsze, bo społeczeństwo jest zróżnicowane. Niemowlęctwo - 0-1
Wczesne dziecinstwo - 2-4 przedszkole
Dzieciństwo - 5-12 szkoła
Młodość - 13-? dojrzałość płciowa, zawód, ukończenie szkoły
Dorosłość - ?-65 praca, własny dom, wyprowadzenie się dzieci
Starość - 65-? Emerytura
Socjalizacja pierwotna i socjalizacja wtórna : Socjalizacja pierwotna - uczenie się „abecadła społecznego” . Świat - tak jak go widzą rodzice. Końcowa faza - uogólnienie inne - odkrywanie społecznych reguł.


(…)

… cech w kontekście odgrywanej roli)
2. Stan socjalny - całokształt praw, które osobie przyznaje społeczeństwo i stara się zapewnić jego kontekst społeczny :
a) stanowisko moralne - prawo do bycia przedmiotem interakcji społecznych dane przez społeczeństwo
b) pozycja ekonomiczna - prawo do życia na odpowiednim poziomie
c) bezpieczeństwo - gwarancja ochrony wartości jednostki przez społeczeństwo
d) sfera…
… jako indywiduum. Uświadamiamy sobie środowisko : szkoły, pracę, grupy społeczne.
Internalizacja : najważniejszy aspekt socjalizacji. Jednostka przyjmuje normy społeczeństwa jako własne.
Osobowość podstawowa : system nieprzypadkowych cech, które zachowaniu jednostki nadają spójność i jednolitość. Zbiór cech : psycho, socjo i biogennych.
Osobowość modalna : występuje w określonej sytuacji i społeczeństwie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz