Socjalizacja - pojęcie socjalizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 4319
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizacja - pojęcie socjalizacji - strona 1 Socjalizacja - pojęcie socjalizacji - strona 2

Fragment notatki:

Socjalizacja.
Pojęcie socjalizacji
Tillman - socjalizacja to rozwój i zmiana ludzkiej osobowości, to uspołecznienie i indywidualizacja, to aktywne przejmowanie procesów środowiska.
Szacka - socjalizacja to wielostronny proces uczenia się, stawania się takim jakim chce nas społeczeństwo.
Osobowość (Arnold Ross) : czynnik biogenny - biologizm, psychogenny - myslenie, wyobrażanie itd., socjogenny - zachowanie jednostek w społeczeństwie - np. ideały, jaźń, role społeczne.
Społeczeństwo w sposób niekontrolowany przez nas wtłacza nam normy : wzmacnianie zachowania - nagrodą jest także brak kary, naśladowanie - przejmowanie wzorów od znaczących innych, przekaz symboliczny : umiejętność interpretacji symboli(np. słowo pisane) oraz egzemplifikacja(przykłady) dobra i zła przekazywane nie wprost, ale np. w bajkach
Płaszczyzny i fazy socjalizacji.
Guellen i Hurrelman - cztery płaszczyzny socjalizacji : Podmiot - rozwój jednostek, wiedza, zdolność do indywidualnego poznania. 2.Interakcje i czynności - komunikowanie się z przyjaciółmi, krewnymi, szkoła. 3.Instytucje - zakłady pracy, Kościoły. 4.Całe społeczeństwo - struktura ekonomiczna, socjalna, polityczna, kulturalna
1 i 2 - mikropłaszczyzna . 3 i 4 - makropłaszczyzna
Fazy socjalizacji - Friedrichs i Kamp - próba uszeregowania okresów życia. Coraz trudniejsze, bo społeczeństwo jest zróżnicowane.
Niemowlęctwo - 0-1 2.Wczesne dziecinstwo - 2-4 przedszkole 3.Dzieciństwo - 5-12 szkoła 4.Młodość - 13-? dojrzałość płciowa, zawód, ukończenie szkoły 5.Dorosłość - ?-65 praca, własny dom, wyprowadzenie się dzieci 6.Starość - 65-? Emerytura
Socjalizacja pierwotna i socjalizacja wtórna
Socjalizacja pierwotna - odbywa się pod wpływem rodziny, która uczy budować więzi emocjonalne i role społeczne. - tworzenie się osobowości podstawowej. Socjalizacja wtórna - odbywa się pod wpływem środowiska(szkoła, praca) i znaczących innych (nauczyciele). Człowiek zaczyna postrzegać siebie jako indywidualność oraz poprawnie odgrywać role
Internalizacja : najważniejszy aspekt socjalizacji. Jednostka przyjmuje normy społeczeństwa jako własne.
Resocjalizacja : wymazanie treści i wprowadzenie nowych. Przebudowa osobowości, poprzez pokazanie, że normy jednostki są złe i zastąpieniu ich nowymi.
Agendy socjalizacji - grupa, instytucja lub znaczący inni, którzy biorą udział w procesie socjalizacji. Do najważniejszych agend zalicza się rodzinę, szkołę, grupy rówieśnicze i mass media.
Wybrane teorie socjalizacji
Biologizm - osobowość zapisana, zaś potem rozwijana. Socjologia - biologiczne zapisanie cech to spekulacja


(…)

… socjalizacji
Biologizm - osobowość zapisana, zaś potem rozwijana. Socjologia - biologiczne zapisanie cech to spekulacja
Ujęcie idealistyczne - dojrzewanie, które nie da się zbadać. Socjologia - osobowość to interakcje między podmiotem a środowiskiem
Osobowość kształtowana przez wychowanie. Socjologia - wychowanie to podkategoria procesu socjalizacji.
Florian Znaniecki - „Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości”
Założył, że jednostka kształtuje osobowość w kontekście : społecznym, kulturowym, na podstawie wzorów osobowych: jaźń odzwierciedlona - to jak widzi nas społeczeństwo(wygląd i osobowość), stan socjalny- prawa przyznane przez społeczeństwo(zamożność, bezpieczeństwo, prywatność), funkcja społeczna i znaczenie życiowe(nasz wpływ na krąg społ. i własna osobowość). Na kształtowanie osobowości maja wpływ 3 kręgi: wychowawcze, rówieśnicze i pracy. Trzy typy biograficzne ludzi : a)ludzi dobrze urodzonych - podstawowa rola kręgi wychowawcze, b)ludzie pracy - krótka edukacja, długa praca, c)ludzie zabawy - podstawowy cel to kontakty z rówieśnikami - celebryci

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz