Podstawowe pojęcia socjologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia socjologii - strona 1 Podstawowe pojęcia socjologii - strona 2 Podstawowe pojęcia socjologii - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWOWE POJĘCIA SOCJOLOGII   SOCJOLOGIA termin wprowadzony przez A. Comte'a na określenie nauki o społeczeństwie, E. Durkheim - socjologia to nauka o faktach społecznych.   SOCJOLOGIA WYCHOWANIA to nauka zajmująca się badaniem stosunków społecznych występujących w procesach wychowawczych i kształcących oraz w instytucjach wychowania bezpośredniego i pośredniego.   KULTURA to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według pewnych wzorów wspólnych dla społeczeństwa, które są przyswajane w toku interakcji społecznych, są to także wszystkie wytwory tych zachowań.   SOCJALIZACJA proces przyswajania przez jednostkę pewnej wiedzy, dyspozycji, umiejętności, czyniących ja zdolną do życia społecznego, socjalizacja pierwotna - nabyt a w dzieciństwie, socjalizacja wtórna - nabyta w ciągu całego życia.   WYCHOWANIE świadomie organizowane działania społeczne, mające na celu określone zmiany w osobowości jednostki.   ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE całokształt wpływów i oddziaływań środowiskowych organizowanych celowo i występujących samorzutnie.   GRUPA SPOŁECZNA pewna liczba osób charakteryzująca się obiektywną i zewnętrznie postrzeganą wspólnotą pewnego typu (np. wspólnota celów do wykonywania jakiegoś zadania).   WIEŹ SPOŁECZNA pewien ogół relacji, które występują pomiędzy jednostkami czy grupami.   ROLA SPOŁECZNA zespół oczekiwań grupy odnoszących się do zachowań osoby zajmującej daną pozycją w strukturze społecznej, ogół pewnych praw i obowiązków wiążących się z daną pozycją społeczną.   KONTROLA SPOŁECZNA czynnik określający duże miasta, pewien system różnorodnych oddziaływań ze strony społeczeństwa wymuszający na jednostce, grupie zachowania zgodne z obowiązującymi normami, wartościami występującymi w tejże zbiorowości, najstarszy czynnik kon troli to kara.   STRUKTURA SPOŁECZNA pewien układ stosunków, zależności występujących pomiędzy jednostkami, grupami, kategoriami itp.   INSTYTUCJE SPOŁECZNE trwałe układy kulturowe, społeczne, strukturalne, które albo rozwijają się samorzutnie albo zostają powołane w celu rozwiązywania problemów społecznych.   STRATYFIKACJA SPOŁECZNA ustawienie kategorii społecznych w pewnym hierarchicznym porządku.           3 podstawowe czynniki charakteryzujące społeczność to: wiedza, władza, pieniądze.

(…)

…, Psychologia wychowawcza, Key Ellen Karoline Sofia

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz