Socjologia wychowania IIsem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3073
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia wychowania IIsem - strona 1

Fragment notatki:

SOCJOLOGII WYCHOWANIA
Socjologia wychowania zajmuje się: -szeroko rozumianym wychowaniem i środowiskiem wychowawczym, -wielkimi grupami i instytucjami, które mają wpływ na jednostkę, jego charakterem, przebiegiem, jakie mechanizmy w nim zaszły, -przebiegiem i charakterem wychowania, -samą jednostką w tym procesie, -efektami tego procesu, -wpływem tego procesu na społeczeństwo i odwrotnie
Socjologia wychowania dzieli się na: mikrosocjologia - zajmuje się, np. rodziną, grupami, rówieśnikami mezosocjologia - zajmuje się, np. instytucjami, systemami wychowania makrosocjologia - zajmuje się szerokimi systema mi wychowania w społeczeństwie, ideologiami wychowania
(wychowanie) socjalizacja - uspołecznienie
pierwotna wtórna
(ci którzy chcą) wychowanie
planowe nieplanowe
świadome nieświadome, np.
uczestnictwo w kulturze
Wychowanie jest czynnością społeczną, czyli taką, której przedmiotem jest człowiek, a celem jest spowodowanie pewnej reakcji z jego strony.
Znaczenie wychowania: szerokie znaczenie - wychowanie to całościowy proces planowej, świadomej i nieuświadomionej działalności obejmujące kształtowanie osobowości jednostki, umiejętności, zainteresowań, uczuć, inteligencją, motywacją w wyniku interakcji bezpośrednich i pośrednich tej jednostki
wąskie znaczenie - wychowanie polega na planowej działalności wychowawczej, prowadzonej przez instytucje do tego celu powołane
Edukacja to tylko część procesu wychowania, kształtuje się inteligencja jednostki, wpajanie wiedzy, nawyków za pośrednictwem charakteru formalnego systemu wychowania.
Wychowanie: -pośrednie i bezpośrednie, -formalne i nieformalne, -planowe i nieplanowe
Środowisko wychowawcze według ZNANIECKIEGO: Środowisko wychowawcze jako odrębne środowisko społeczne, które grupa wytwarza dla osobnika mającego zostać jej członkiem po odpowiednim przygotowaniu. Środowisko to obejmuje wszystkie osoby i grupy społeczne, z którymi dana grupa wymaga lub dozwala by ów osobnik się stykał. Mówiąc o środowisku wychowawczym mamy na myśli środowisko, w którym wychowuje się jednostka. Środowisko wychowawcze może mieć więc bardzo różne elementy. U dziecka wychowującego się z rodzicami będą to: rodzice, rodzeństwo i inni domownicy, nauczyciele, koledzy szkolni, z podwórka czy ulicy, sąsiedzi, a w przypadku wychowanka domu dziecka środowisko to tworzą wychowawcy, nauczyciele, inni wychowankowie z grypy czy uczniowie z klasy. Instytucje wychowania dzielimy na trzy kategorie: -instytucje wychowania naturalnego - w których wychowanie dokonuje się głównie przez sam fakt współżycia z innymi, przez naśladowanie, np. rodzina, grupa rówieśnicza, -instytucje wychowania intencjonalnego - powołane przez społeczeństwo dla realizacji zadania, jakim jest wychowanie, np. szkołę, inne zakłady kształcenia, organizacje młodzieżowe, placówki wychowania pozaszkolnego, instytucje opieki i wychowania specjalnego, placówki wychowania osobników wykolejonych, -instytucje wychowania pośredniego - które spełniają w społeczeństwie różne zadania, np. zakłady pracy, instytucje i środki masowego przekazu, turystykę, wojsko, sądownictwo, służbę zdrowia

(…)

…, kształtowanie umiejętności
funkcja opiekuńcza - zabezpieczenie bytu materialnego, opieka zdrowotna
funkcja aktywizująca - pobudzanie do działalności twórczej
funkcja przygotowująca do pełnienia ról - zdobywanie kwalifikacji
funkcja wychowania moralnego - kształtowanie postaw współżycia społecznego, charakteru
Funkcje wobec społeczeństwa: -stabilizująca porządek społeczny, adaptacyjna, -przyspieszająca postęp
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz