Socjologia wychowania jako subdyscyplina naukowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia wychowania jako subdyscyplina naukowa-opracowanie - strona 1 Socjologia wychowania jako subdyscyplina naukowa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Socjologia wychowania jako subdyscyplina naukowa - umiejscowienie w systemie nauk, przedmiot socjologii wychowania A. K. Olechnicki i P. Załęcki: Socjologia wychowania - dział socjologii zajmujący sie środowiskiem wychowawczym, procesem uspołeczniania dzieci i młodzieży, funkcjami i strukturą tego procesu, instytucjami i grupami nieformalnymi zaangażowanymi w proces wychowawczy, oświatą, szkolnictwem itp. Socjologia wychowania współpracuje z : socjologią społeczną, pedagogiką, psychologią społeczną, filozofią, naukami politycznymi, polityką społeczną. Przedmiot socjologii wychowania: społeczne koncepcje i uwarunkowania procesu edukacji i wychowania. B. Kowalski: Proces wychowawczy - przekazywanie dorastającym pokoleniom dorobku poprzednich pokoleń, przygotowanie młodych pokoleń do czynnego uczestnictwa w postępie społeczno - kulturowym. Realizowany jest w warunkach określonej kultury lub cywilizacji i wyraża się w uspołecznianiu jednostki przez jej uczestnictwo w życiu społecznym, a w jego ramach w systemie wychowania. C. Radziwicz - Winnicki: Proces wychowania - polega na adaptowaniu poszczególnych jednostek do ról im przypisanych, do określonego miejsca w strukturze społecznej, polegający na przekazywaniu określonych wzorów zachowania oraz charakterystycznej dla danej grupy kultury, na wpajaniu odpowiednich nawyków i określonych wzorów reakcji. Funkcje te są realizowane zarówno przez grupy nieformalne jak i instytucje formalne. Szczepański : Przedmiot socjologii - zjawiska i procesy powstawania różnych form zbiorowego życia ludzi, struktury różnych zbiorowości ludzkich, zjawiska oraz procesy zachodzące w zbiorowościach ludzkich będące efektem wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły rozbijające zbiorowości ludzkie, zmiany oraz przekształcenia zachodzące w zbiorowościach ludzkich, siły skupiające zbiorowości ludzkie.
Subdyscypliny - socjologia rodziny, wychowania, edukacji, polityki, prawa, wiedzy, nauki, dewiacji i przestępczości, religii, sztuki, wojska i wojny, przemysłu i pracy. Przedmiot badań: 1. zbiorowości społeczne, zjawiska, procesy socjalizacyjne i wychowawcze decydujące o kształtowaniu się poszczególnych jednostek, grup, klas, warstw, kategorii zbiorowości etnicznych i terytorialnych
2. instytucje wychowawcze regulujące przebieg procesów resocjalizacyjnych, wychowawczych wpływające na strukturę, treści i formy, organizację czynności wychowawczych i społeczno - kulturowych warunków wychowania oraz działalnością edukacyjną pośrednią lub bezpośrednią innych instytucji,
3. społeczno - kulturowy przebieg procesów wychowania i zachowań , organizacji i dezorganizacji sprzyjającej bądź nie realizacji celów oraz zadań wychowania i edukacji, zmiany i przekształcenia zachodzące pod wpływem edukacji i działalności społeczno - zawodowej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz