Socjologia wychowania

note /search

Recenzja książki

 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2086

„Osobowościowe uwarunkowania preferencji zawodowych młodzieży”. Danuta Lewandowska semestr 2, grupa ZWP2 RECENZJA KSIAŻKI Małgorzata Łączyk „Osobowościowe uwarunkowania preferencji zawodowych młodzieży” Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, ss.152 Autorka recenzowanej przeze mnie ksi...

Socjologia wychowania - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 2751
Wyświetleń: 9905

...WYKŁAD 1 ZAGADNIENIA WSTĘPNE Socjologia wychowania – subdyscyplina socjologii ogólnej. Przedmiot socjologii ogólnej: Wotherspoon: relacje między jednostkami a społeczeństwem, sposób, w jaki struktury i praktyki społeczne kształtują jednostki i są przez nie kształtowane. Szczepań...

Socjologia wychowania - Edukacja, a nierówności społeczne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 6055

deologie edukacyjne, a program nauczania: a. R.Meig Socjologia Edukacji Toruń 1993r wyd. Uniwersytet M. Kopernika ( cz.2 Ukryty program, cz.3 Ideologie edukacyjne) b. Encyklopedia Socjologii TOM 1 Red. Hieronim Kubiak, Grzegorz Lisowski, Witold 6. Socjalizacja i wychowanie w kontekście kult...

Cechy systemu demokratycznego wg P. Sztompki-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

Cechy systemu demokratycznego wg. P. Sztompki - zasada legitymizacji - określa wymagania wobec uzasadnionej władzy; jest to krytykowanie jej i przejawianie aspektu podejrzeń wobec władzy. Władza uznana jest za prawomocną dopiero wtedy, gdy zostanie wykazane, że jej źródłem jest wola narodu; kiedy z...

Cechy wzoru osobowego demokraty wg M. Ossowskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2163

Cechy wzoru osobowego demokraty wg. M. Ossowskiej. aspiracje perfekcjonistyczne - dążenie jednostki do osiągania coraz wyższych kompetencji pozwalające na kompetencyjne wykonywanie przypisanych im roli. Jednostka polepsza własny status ale jednocześnie przyczynia się do dobra społecznego; otwartość...

Charakterystyka koncepcji reprodukcji społecznej i przemocy symboliczn...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 1673
Wyświetleń: 4151

Charakterystyka koncepcji reprodukcji społecznej i przemocy symbolicznej Jeana-Claude'a Passeron'a i Pierre'a Bourdieu. Habitus - określa strukturalnie, statusowo, stratyfikacyjnie modelowany styl życia, system aspiracji, tożsamości i modele behawioralne, jakie jednostka rozwija w toku własnej socj...

Charakterystyka koncepcji wiedzy/władzy Michela Foucault-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 1939
Wyświetleń: 5551

Charakterystyka koncepcji wiedzy/władzy Michela Foucault Foucault wskazywał, że podmioty dominujące, sprawujące władzę mają możliwość uzyskiwania dostępu do wiedzy o podmiotach podporządkowanych. Jest to wiedza odnosząca się do ich biografii, jak również do faktów aktualnych, obejmuje obserwacje i ...

Globalizacja Immanuel Wallerstein-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1372

Globalizacja Immanuel Wallerstein. Globalizacja Immanuel Wallerstein. - Według niego świat można podzielić na trzy poziomy : Rdzeń (centrum) obszary przodujące w wyścigu technologicznym koncentrujące zasoby światowego kapitału , wyró...

Globalizacja jako modernizacja i detradycjonalizacja-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1435

Globalizacja jako modernizacja i detradycjonalizacja Globalizacja jako modernizacja i detradycjonalizacja - Globalizacja, zwłaszcza odnosząca się do sfery ekonomicznej, prowadzi do wystąpienia ponadpaństwowej konkurencji w efekcie wymusza unowoczestnienie i modernizację takich systemów ekonomi stru...

Globalizacja-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1673

GLOBALIZACJA Globalizacja - ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się