Recenzja książki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Recenzja książki  - strona 1

Fragment notatki:

„Osobowościowe uwarunkowania preferencji zawodowych młodzieży”.

Danuta Lewandowska
semestr 2,
grupa ZWP2
RECENZJA KSIAŻKI
Małgorzata Łączyk „Osobowościowe uwarunkowania preferencji zawodowych młodzieży”
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, ss.152
Autorka recenzowanej przeze mnie książki jest z wykształcenia pedagogiem szkolnym. Na co dzień pracuje na stanowisku dyrektora przedszkola, oraz zajmuje stanowisko adiunkta na wydziale pedagogiki i psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
W 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
o specjalności pedagogika twórcza na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Aktualnie zajmuje się badaniem problematyki samotności i osamotnienia na tle życia współczesnych ludzi.
Jest członkinią Centrum Ekspansji Dziecięcej w Katowicach oraz Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.
Publikacja przedstawia związki zachodzące pomiędzy preferencjami zawodowymi młodzieży a uwarunkowaniami charakteru. W książce autorka przyjęła tezę, że istnieje duży związek rozwoju zawodowego i preferencji zawodowych z procesem kształtowania osobowości u młodego człowieka.
W rozdziale pierwszym opisane zostało zagadnienie preferencji zawodowych. Zainteresowania przedstawiono tu jako czynnik który wchodząc z innymi czynnikami
w związek może determinować predyspozycje zawodowe, koncentrując się na wyborze konkretnego zawodu. Zauważalny jest tu jednak brak przykładów typowych cech jednostki
i jej osobowości do konkretnego zawodu, co znacznie potrafiłoby zobrazować i podsumować powyższy rozdział.
Rozdział drugi przedstawia poglądy na przedmiot osobowości. Okazuje się, że jest tak wiele interpretacji różnych zjawisk związanych z osobowością, że trudno jednoznacznie zdefiniować to pojęcie. Różnice w poglądach między uczonymi wynikają przede wszystkim
z braku możliwości bezpośredniej obserwacji tej osobowości, która miałaby reprezentować Nas wszystkich. Nie da się zdefiniować osobowości pasującej do każdego człowieka,
to prawda. Jednak - wprowadzanie w każdy akapit innej teorii i twierdzenia wynikających
z różnych poglądów uczonych wprowadza chaos i masę informacji dotyczącą tylko jednego zagadnienia, w rezultacie nie dając żadnej konkretnej definicji. Po analizie tego rozdziału trudno dalej odpowiedzieć Nam czym jest owa osobowość. W zamian za poświęcony czas
i włożony trud w analizę rozdziału drugiego czujemy się zmęczeni i zakłopotani brakiem uzyskanej odpowiedzi.
Autorka w rozdziale trzecim koncentruje się na pojęciu rozwoju zawodowego, oraz omawia tylko podstawowe determinanty wyboru zawodu (jak temperament, samoocena, poczucie kontroli, postawa twórcza) a pomija tak istotne cechy jak zainteresowania, uzdolnienia, system wartości, oraz tak ważny stan zdrowia każdego z Nas od którego przecież również tak wiele zależy.


(…)

… konstrukcji trudno szukać w niejednej pozycji z nauk ścisłych. Wykres jest mało czytelny, brak jakiejkolwiek legendy i oznaczeń, przez większość osób z pewnością będzie pomijany podczas studiowania tej publikacji.
Rozdział piąty zawiera analizę i zestawienie uzyskanych wyników badań. Przedstawiono tu temperament młodzieży oraz pozostałe zmienne - samoocenę, poczucie kontroli oraz wyniki badań w zakresie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz