Cechy systemu demokratycznego wg P. Sztompki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy systemu demokratycznego wg P. Sztompki-opracowanie - strona 1 Cechy systemu demokratycznego wg P. Sztompki-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Cechy systemu demokratycznego wg. P. Sztompki - zasada legitymizacji - określa wymagania wobec uzasadnionej władzy; jest to krytykowanie jej i przejawianie aspektu podejrzeń wobec władzy. Władza uznana jest za prawomocną dopiero wtedy, gdy zostanie wykazane, że jej źródłem jest wola narodu; kiedy zostanie wykazane, że działa ona zgodnie z dobrem obywateli. System demokratyczny zakłada możliwość praktykowania nieposłuszeństwa obywatelskiego w sytuacji, gdy podmioty władzy sprzeniewierzają się podstawowym uznanym prawom. Jest to system, który określa także dopuszczalne mechanizmy korygujące sprawowanie władzy; - typologia Sztompki odnosząca się do polityki: a) cykliczność wyborów i kadencyjność
b) podział władzy
c) zasada rządów prawa i niezależności sądów
d) zasada konstytucjonalizmu i kontrola zgodności ustaw z konstytucją
e) zasada możliwości odwoływania się od decyzji sadów
f) zasada praw obywatelskich: prawo określające wolność człowieka; w wymiarze społecznym jest nadrzędnym wobec praw konstytucyjnych
g) ochrona porządku publicznego
h) zasada swobody wypowiedzi
i) zasada samorządności - określa upodmiotowienie człowieka/ obywatela i nadawanie mu prawa do podjęcia decyzji o środowisku, w którym żyje. - określone kompetencje preferowane w modelu demokratycznym Sztompki: a) kompetencje komunikacyjne - demokracja wymaga komunikacji między ludźmi, wymaga wymiany opinii, a jednocześnie u podstaw otwartej komunikacji waży aspekt zaufania. Pozwala zakładać, że partnerzy interakcji są szczerzy, prawdomówni i wyrażają własne autentyczne opinie.
b) tolerancja - uznanie różnic, odnoszących się do stylu życia, opinii, preferencji, gdzie różnica jest traktowana jako nowe źródło perspektyw i szans niż jako zagrożenie;
c) zdolność do kompromisu i konsensusu - zastępują one konflikt i walkę, są możliwe wtedy, gdy obywatele akceptują obowiązujące reguły i odnajdują wspólną przestrzeń porozumienia. d) zdolność zachowania kultury w debacie publicznej - respektowanie w wypowiedziach podjętego tematu, unikanie wypowiedzi atakujących przeciwnika personalnie, poszanowanie godności przeciwnika;
e) zdolność do uczestnictwa- partycypacji - również wymaga minimalnego zaufania, uznania, że reguły są sprawiedliwe, założenia, że inni działają w sposób skuteczny oraz wymaga zaufania do ustroju politycznego;
f) dążenie do rozwiązania kompetencji poprzez edukację;
g) dążenie do zdobywania wiedzy;
h) rozwijanie myślenia krytycznego;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz