Socjologia wychowania - strona 2

note /search

Ideologia edukacyjna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 2023
Wyświetleń: 4319

IDEOLOGIA EDUKACYJNA Jest to szeroki zbiór idei i poglądów o edukacji, które są przyswajane i wyrażane przez grupy ludzi. Ideologie edukacyjne wyrażają: stosunek określonych grup do edukacji działania praktyczne w tej dziedzinie Jej głównym celem jest wyjaśnianie i porządkowanie wiedzy, aktywiz...

Ideologia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

IDEOLOGIA Powstała na bazie danej kultury wspólnota światopoglądów, u podstaw której tkwi świadome dążenie do realizacji określonego interesu klasowego lub grupowego albo narodowego. Mianem ideologii określa się każdy zbiór uporządkowanych poglądów - religijnych, politycznych, prawnych, przyrodnicz...

Koncepcja systemu edukacyjnego w ujęciu Talcotta Parsonsa-opracowanie ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

Koncepcja systemu edukacyjnego w ujęciu Talcotta Parsonsa (charakterystyka wychowania w szkole podstawowej i średniej w kontekście założeń strukturalizmu-funkcjonalnego; socjalizacja i selekcja jako funkcje szkoły w ujęciu Parsonsa). Szkoła podstawowa - Środowisko szkoły stanowi przestrzeń wyrabian...

Konserwatyzm-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 980

KONSERWATYZM Nurt filozoficzny XVIII w. grupujący przeciwników oświecenia, rewolucji francuskiej i szerzącego się wówczas liberalizmu. Oznacza się przywiązaniem do wartości, które wydają się być zagrożone. Konserwatyści są niechętni do wprowadzania gwałtownych zmian i wszelkich nowości. Cechuje ...

Konsumeryzm-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2611

Konsumeryzm ( konsumpcjonizm) - w połowie lat 70. Wprowadzono ideę , że raczej konsumpcja , a nie - jak utrzymywał Marks - produkcja tworzy podstawy tożsamości klasowej. Termin konsumpcjonizm posiada dwa znaczenia : Idea według której maksymalna konsumpcja dóbr materialnych i usług jest najważniejs...

Kontestacja-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

Kontestacja KONTESTACJA- odmowa uczestnictwa w zastanej rzeczywistości, zakwestionowanie kultury, polityki, organizacji społecznej, form codziennej egzystencji, norm estetycznych, wzorów i standardów zachowania. Jest zaliczana obok ewolucji, rewolucji i impaktu kulturowego,

Kredencjonalizm i inflacja dyplomów w ujęciu Randalla Collinsa-opracow...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4130

Kredencjonalizm i inflacja dyplomów w ujęciu Randalla Collinsa. Kredencjonalizm - fetyszyzacja dyplomu, dążenie przez podmiot do ich gromadzenia przy założeniu, ze im wyższa liczba dyplomów prestiżowych instytucji tym lepsze szanse jednostki na rynku zawodowym oraz przestrzeni politycznej. Gdy dypl...

Pokolenie jako kategoria socjologiczna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1414

Pokolenie jako kategoria socjologiczna (ujęcia definicyjne: pokolenie, więź pokoleniowa, konflikt pokoleń. Charakterystyka pokolenia X, pokolenia transformacji systemowej, pokolenia globalnego). POKOLENIE - zbiorowość ludzi, którzy doświadczyli takich samych wydarzeń historycznych, o wspólnych prze...