Pokolenie jako kategoria socjologiczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pokolenie jako kategoria socjologiczna-opracowanie - strona 1 Pokolenie jako kategoria socjologiczna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Pokolenie jako kategoria socjologiczna (ujęcia definicyjne: pokolenie, więź pokoleniowa, konflikt pokoleń. Charakterystyka pokolenia X, pokolenia transformacji systemowej, pokolenia globalnego). POKOLENIE - zbiorowość ludzi, którzy doświadczyli takich samych wydarzeń historycznych, o wspólnych przeżyciach (przełomowe wydarzenia typu wojny, wydarzenia polityczno-gospodarcze o zasięgu co najmniej ogólnokrajowym powodują wspólne przeżycia dla całej zbiorowości). WIĘŹ POKOLENIOWA - przeżycie znaczącego wydarzenia historycznego, wspólnego dla grupy ludzi w zbliżonym wieku może wywołać pomiędzy nimi trwałą więź pokoleniową i przeobrazić luźną grupę młodych ludzi w zamknięty wyraźnymi granicami związek pokoleniowy. KONFLIKT POKOLEŃ - istnieję między grupą dorosłych, których niepokoi fakt narastania zachowań agresywnych wśród młodzieży, kryzys młodzieżowych autorytetów czy brak ambicji oraz grupą młodzieży, która zarzuca dorosłym brak zrozumienia, zaufania i zrzędliwość ponad miarę CHARAKTERYSTYKA POKOLENIA X - opierało się na hasłach: bezradność i abnegacja (żyje w małych miasteczkach lub porzuca miasta) najbardziej ceni czas, kiedy nic się nie dzieje. Nuda rządzi życiem. Zaniechanie samorozwoju (nie myjemy się, przesiadujemy w barach, pracujemy na stacjach benzynowych, bo to miejsca bez przyszłości), recesja i AIDS. Generacja X proponuje ucieczkę w przeciętność. CHARAKTERYSTYKA POKOLENIA TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ: Dominujące typy postaw (H. Świda - Ziemba): typ autentycznego katolika
typ chłodno - rywalizacyjny
typ emocjonalnego indywidualisty
typ homeostatyczno - wspólnotowy Typologia B. Fatygi: normalsi
młodzież inteligencka
pracoholicy
zmarginalizowana młodzież zawodowych szkół zasadniczych i częściowo techników
zmarginalizowani uczniowie szkół zawodowych i liceów, których rodzice przeliczyli się z możliwościami własnych dzieci oraz bezrobotni absolwenci szkół
uczestnicy subkultur
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz