Socjologia wychowania - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 7518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia wychowania - wykłady - strona 1 Socjologia wychowania - wykłady - strona 2 Socjologia wychowania - wykłady - strona 3

Fragment notatki:
...WYKŁAD 1

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Socjologia wychowania – subdyscyplina socjologii ogólnej.

Przedmiot socjologii ogólnej:
Wotherspoon: relacje między jednostkami a społeczeństwem, sposób, w jaki struktury i praktyki społeczne kształtują jednostki i są przez nie kształtowane.
Szczepański:
- zjawiska i procesy powstawania różnych form życia zbiorowego ludzi
- struktury zbiorowości ludzkich
- zjawiska i procesy zachodzące w zbiorowościach ludzkich, które są efektem wzajemnego oddziaływania ludzi
- siły skupiające i rozbijające zbiorowości ludzkie
- zmiany i przekształcenia w zbiorowościach ludzkich....


...WYKŁAD 4

2) Teoretycy transformacji (Peter McLaren, Henri Giroux):
- szkoły nie są biernymi ogniwani machiny społecznej, ale mogą być aktywnym czynnikiem zmiany
- określony zakres autonomii szkoły w społeczeństwie pozwala na inicjowanie przez nią zmian społecznych
- szkoła traktowana jako niepełniąca jedynie funkcji usługowych wobec gospodarki i społeczeństwa,
ale współtworząca społeczeństwo demokratyczne, gdyż może stanowić przestrzeń realizacji krytycznego myślenia
i radykalnych idei, może w jej obrębie być podejmowany opór przeciw mechanizmom dominacji i nadużywania władzy, jest przestrzenią kontestacji
- edukacja ma charakter ideologiczny, również nauczyciel nie zachowuje statusu neutralnego, ale angażuje się
w rozwiązywanie podstawowych kwestii społecznych, kieruje się ideami demokracji i sprawiedliwości społecznej,
a ponieważ nie ma szans na odniesienie sukcesu w samotnej walce, powinien szukać sojuszników i solidaryzować
z przedstawicielami grup pokrzywdzonych i nieuprzywilejowanych
- nauczyciel interpretowany jako zaangażowany intelektualista, głos ucznia jako głos o świecie powinien być wysłuchiwany i respektowany jako nowy głos za wyzwoleniem i demokracją....

(…)

… w.)
- okres wielkich odkryć geograficznych (odkrycie Ameryki, rozpoznanie wybrzeża Afryki, wytyczenie wokółafrykańskiej drogi do Indii)
- dyfuzja kulturowa i wymiana handlowa uzyskuje wymiar globalny, ale jednocześnie niesymetryczny
- w tym okresie zarysował się też schemat zależności światowych oraz podział na centrum (metropolie) i peryferie. Ma miejsce eksploatacja peryferii na rzecz metropolii…

- rywalizacji kulturowej i rytuałów interakcyjnych Collinsa
- instytucjonalna Meyera
- postmodernistyczna teoria krytyczna.
Wotherspoon:
- teoria krytyczna
- strukturalizm funkcjonalny
- socjologia interpretatywna.
Teoria funkcjonalna Durkheima i Parsonsa => edukacja jako fakt społeczny
Durkheim:
Pytanie: Dlaczego wraz ze wzrostem autonomii członków społeczeństwa w systemach nowoczesnych wzrasta jednocześnie…
… behawioralnych, wartości obowiązujących w społeczeństwie
d) ekonomiczne
- przygotowanie do ról zawodowych
- dokonywanie selekcji, alokacji jednostek w zakresie ról zawodowych w ramach społecznego podziału pracy.
WYKŁAD 2
Nowa socjologia edukacji:
- nurt teoretyczny, paradygmatyczny - lata 70. XX wieku
- kierunek posiada charakter jakościowy i interpretatywny, należy do grup teorii krytycznych (krytyka…
….
OPÓR W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ
Teorie oporu należą do nurtu teorii krytycznych. Rozwinęły się w odpowiedzi na teorię reprodukcji. Zakładają zdolność podmiotu do wyrażania sprzeciwu w sytuacji interpretowanej jako opresyjna.
Opór - działanie refleksyjne związane z decyzją podmiotu, bazujące na rozumieniu przez niego sytuacji społecznej i traktowaniu jej jako opresyjnej.
Jest to pojęcie…
…, zwiększająca się rozbieżność statusu ekonomicznego poszczególnych grup oraz łamanie praw człowieka
- krytyka tzw. globalizacji neoliberalnej, związanej z ekspansją rynkową
- kapitał i polityka globalna są czynnikami alienującymi i dehumanizującymi człowieka
- kapitał i władza są traktowane jako skoncentrowane w koncernach.
(Teoria krytyczna - odniesienie do neomarksizmu.)
Cele:
- zmiana w światowym handlu…
… i cywilizacyjne - niektórzy socjologowie twierdzą, że pokolenie jest kategorią występującą raczej w społeczeństwach industrialnych i postindustrialnych niż tradycyjnych. Eisenstadt wskazywał, że młodzież w społeczeństwach tradycyjnych, homogenicznych jest kategorią
pośredniczącą, łączy mikro- i makrostruktury społeczeństwa, pełni wobec tego integrujące funkcje społeczne. Z kolei w złożonych społeczeństwach…
… statusu kobiet.
- do przynależności etnicznej - zmienność wyników zależnie od czasu prowadzenia badań i terenu badawczego w Wielkiej Brytanii.
WYKŁAD 12
ZNANIECKI
- czołowy polski socjolog, klasyk socjologii
- „Socjologia wychowania” 2-tomowa: „Wychowujące społeczeństwo, Urabianie wychowanka” - nurt nowoczesny, modernistyczny, ale perspektywa współczynnika humanistycznego (wszystkie fakty społeczne muszą…
….)
- tożsamość typu brzytwa - stanowi fundamentalny wyraz odradzania sfragmentaryzowanych tożsamości w monolit, co przybierać może formę fundamentalizmu religijnego czy nacjonalizmu.
Tożsamość globalnego nastolatka według Melosika:
- typ tożsamości kształtowany przez kulturę popularną i ideologię konsumpcji
- uczęszcza do reprezentującej wysoki poziom nauczania szkoły średniej lub uniwersytetu
- przedstawiciel…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz