Socjologia ogólna - opracowanie na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 9576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia ogólna - opracowanie na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Dokument zawiera materiały przygotowujące do egzaminu z przedmiotu socjologia. Notatka ma 13 stron i porusza zagadnienia takie jak: socjologia wychowania jako subdyscyplina naukowa – umiejscowienie w systemie nauk, przedmiot socjologii wychowania, rozwój socjologicznej refleksji nad wychowaniem w Europie i USA, kierunki teoretyczne w interpretacji faktów edukacyjnych – charakterystyka, teoria konfliktu, teoria funkcjonalna, strukturalizm funkcjonalny, teoria reprodukcji kulturowej, kapitału kulturowego i przemocy symbolicznej Pierre’a Bourdieu, teoria kodów językowych B. Bernsteina, teoria rywalizacji kulturowej i rytuałów interakcyjnych Randalla Collinsa, teoria krytyczna, heteronormatywność, teoria LGBT, status szkoły w systemie społecznym. Ponadto, dokument porusza zagadnienia takie jak: główne funkcje społeczne instytucji edukacyjnych, koncepcja systemu edukacyjnego w ujęciu Talcotta, ideologie edukacyjne, ideologia edukacyjna, liberalizm, radykalizm, konserwatyzm, cechy wzoru osobowego demokraty wg M. Ossowskiej, cechy wzoru osobowego demokraty wg J. Tischnera, cechy systemu demokratycznego wg P. Sztompki, socjalizacja, socjalizacja pierwotna, socjalizacja wtórna, identyfikacja, znaczący inny, uogólniony inny, charakterystyka przejścia od etapu socjalizacji pierwotnej do socjalizacji wtórnej, globalizacja. Dokument zawiera również informacje dotyczące zagadnień takich jak: perspektywy interpretacyjne globalizacji wg E.Wnuk-Lipińskiego, globalizacja Immanuel Wallerstein, tożsamość, typy tożsamości powstające w kontekście społeczeństwa globalnego, tożsamość globalnego nastolatka, tożsamość typu insert, ruchy alterglobalistyczne, cechy ruchów alterglobalistycznych, ujęcie ruchów alterglobalistycznych jako ruchów przeciw władzy w ujęciu U. Becka, pokolenie, więź pokoleniowa, konflikt pokoleń. Notatka porusza także zagadnienia takie jak: charakterystyka pokolenia X, charakterystyka pokolenia transformacji systemowej, normalsi, młodzież inteligencka, pracoholicy, zmarginalizowani młodzi ludzie z zasadniczych szkół zawodowych i techników, zmarginalizowani uczniowie szkół zawodowych i liceów, których rodzice przeliczyli się z możliwościami własnych dzieci oraz młodzi bezrobotni absolwenci szkół, uczestnicy subkultur, charakterystyka pokolenia globalnego, konsumeryzm, etapy rozwoju konsumeryzmu, konsumpcjonizm ponowoczesny, alienacja w procesie produkcji i konsumpcji, doświadczenie kulturowe według Deana McCannalla, hipermarket jako przestrzeń doświadczeń konsumenta w ujęciu Baudrillarda. Dokument traktuje także o pojęciach takich jak: socjologia wychowania w ujęciu Floriana Znanieckiego, charakterystyka koncepcji wiedzy/władzy Michela Foucault, kredencjonalizm i inflacja dyplomów w ujęciu Randalla Collinsa, charakterystyka koncepcji reprodukcji społecznej i przemocy symbolicznej Jeana-Claude’a Passeron’a i Pierre’a Bourdieu, kontestacja, perspektywy analityczne dotyczące aspektów zmiany kulturowej w wyniku kontestacji.

SOCJOLOGIA WYCHOWANIA - EGZAMIN
Socjologia wychowania jako subdyscyplina naukowa - umiejscowienie w systemie nauk, przedmiot socjologii wychowania.
A. K. Olechnicki i P. Załęcki:
Socjologia wychowania - dział socjologii zajmujący sie środowiskiem wychowawczym, procesem uspołeczniania dzieci i młodzieży, funkcjami i strukturą tego procesu, instytucjami i grupami nieformalnymi zaangażowanymi w proces wychowawczy, oświatą, szkolnictwem itp.
Socjologia wychowania współpracuje z: socjologią społeczną, pedagogiką, psychologią s

(…)

… roszczeniowa wobec państwa
wykształcenie dobrem rzadkim, instrumentalnym, przeceniano jego znaczenie ekonomiczne
najbardziej tradycyjna forma religijności
praca najbardziej pożądaną wartości instrumentalną od której zależało spokojne życie rodzinne
postawy wycofania, bierności, niechęci uczestnictwa w życiu publicznym
6. UCZESTNICY SUBKULTUR:
młodzież punkowa i anarchizująca, ruchy i subkultury prawicowe…
… codziennej egzystencji, norm estetycznych, wzorów i standardów zachowania.
Jest zaliczana obok ewolucji, rewolucji i impaktu kulturowego, akulturacji, asymilacji, dyfuzji kulturowej do wewnętrznych mechanizmów regulacyjnych kultury. W większości przypadków nie jest przeciwstawieniem się wartościom, ale kwestionowaniem norm, nakazów, zakazów i metod realizacji wartości.(Paleczny)
KONTESTACJA - PERSPEKTYWY…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz