Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

note /search

Makroekonomia test

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Makroekonomia
Pobrań: 10220
Wyświetleń: 27062

1. Zdaniem Keynesa dzięki tezauryzacji działa prawo Say'a. NIE 2. Lukę inflacyjną likwiduje skutecznie wzrost stopy podatkowej od dochodzów osobistych. TAK 3. Stopa inflacji w Polsce jest obecnie niższa od stopy bezrobocia. TAK... 20. Im krańcowa skłonność do

Opracowane pytania (zagadnienia: rynek kapitałowy)

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Rynek finansowy i pieniężny
Pobrań: 8813
Wyświetleń: 9751

Prowadzi je dr Sławomir Antkiewicz. Notatka składa się z 19 stron. Jest to opracowanie pytań. "Zadania Komisji Papierów Wartościowych ■ podejmowanie działań służących prawidłowemu rozwojowi rynku kapitałowego ■ sprawowanie nadzoru nad działalnością podmiotów nadzorowanych oraz wykonywaniem prz...

Mikroekonomia - test

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2401
Wyświetleń: 11410

Test MIKROEKONOMIA Popyt elastyczny oznacza, że : Ilość zmienia się silnej niż cena Relatywna zmiana ceny jest większa niż relatywna zmiana ilości Relatywna zmiana ceny jest mniejsza niż relatywna zmiana ilości Żadne z powyższych Kiedy popyt jest elastyczny, wtedy przychód marginalny: Jest ujemny...

Makroekonomia - materiały na kolokwium

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Makroekonomia
Pobrań: 770
Wyświetleń: 4263

W skład notatek wchodzą: test egzaminacyjny (35 pytań), polityka pieniężno-kredytowa Banku Centralnego oraz cele makroekonomii (produkcja, zatrudnienie i bezrobocie, ceny i inflacja, zagraniczna polityka gospodarcza, polityka fiskalna, polityka monetarna, polityka dochodowa). Cele makroekonomii Oc...

Socjologia ogólna - opracowanie na egzamin

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 9569

Dokument zawiera materiały przygotowujące do egzaminu z przedmiotu socjologia. Notatka ma 13 stron i porusza zagadnienia takie jak: socjologia wychowania jako subdyscyplina naukowa – umiejscowienie w systemie nauk, przedmiot socjologii wychowania, rozwój socjologicznej refleksji nad wychowaniem w Eu...

Rynek walutowy - wykład 2

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Rynki walutowe
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 6272

Dokument ma 4 strony i porusza zagadnienia takie jak:otwarta pozycja walutowa, krótka pozycja walutowa, długa pozycja walutowa, pozycja płynności walutowej, transakcje walutowe, transakcja natychmiastowa, transakcję post-ante, transakcja terminowa forward. (…) … otwartą? Dzieli się ich na dwie g...

Finanse przedsiebiorstw kolokwium

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1484

miesięcy miesięcy = czas realizacji dostawy * przeciętne zużycie zapasu w jednostce czasu = zapas bezpieczeństwa + (czas realizacji dostawy * przeciętne zużycie zapasu w jednostce czasu) ...