Opracowane pytania (zagadnienia: rynek kapitałowy)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 8162
Wyświetleń: 9310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania (zagadnienia: rynek kapitałowy) - strona 1 Opracowane pytania (zagadnienia: rynek kapitałowy) - strona 2 Opracowane pytania (zagadnienia: rynek kapitałowy) - strona 3

Fragment notatki:

Prowadzi je dr Sławomir Antkiewicz. Notatka składa się z 19 stron. Jest to opracowanie pytań.

"Zadania Komisji Papierów Wartościowych
■ podejmowanie działań służących prawidłowemu rozwojowi rynku kapitałowego
■ sprawowanie nadzoru nad działalnością podmiotów nadzorowanych oraz wykonywaniem przez te podmioty obowiązków związanych z ich uczestnictwem w obrocie na rynku kapitałowym w zakresie określonym przepisami prawa
■ podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego
■ przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego
■ wykonywanie innych zadań określonych ustawami"
"IAD
Dealerem rynku pieniężnego może zostać jedynie bank komercyjny wybrany przez bank centralny danego państwa, któremu umożliwia się tym samym branie udziału w operacjach otwartego rynku na dany rok. Bank taki staje się tym samym pośrednikiem, który za prowizję umożliwia zakup bonów innym podmiotom. Ograniczenie ilości dealerów na rynku pozwala na sprawne i szybkie prowadzenie operacji otwartego rynku, co ma niebagatelne znaczenie ze względu na przetargową formę, w której się odbywają. Od 1996 r. wybór banków dealerów odbywa się przy wykorzystaniu metody punktowej, na podstawie pięciu kryteriów tworzących Indeks Aktywności Dealerskiej"

Ogólne
Skala podatku pit
Rok 2008- 3 stopniowa skala podatku -do 44 490 zł 19% - podstawy minus 586 zł 85 gr
-44 490 zł do 85 528 zł - 7 866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44 490 zł -85 528 zł i wyzej - 20 177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł Od roku 2008 - 2stopniowa skala podatku:
-do 85 528 zł -18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr -powyzej 85 528 zł 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Podatek belkowy Istnieje od 2001r.Jest to podatek pobierany od zysków uzyskanych z lokat. Uzyskany zysk z lokaty jest pomniejszany o podatek i dopiero tą pomniejszoną kwotę bank przelewa klientowi na rachunek. Zysków z lokaty nie uwzględnia się w rocznym zeznaniu podatkowym, gdyż podatek został już raz pobrany.
Przedstaw różnice pomiędzy podatkiem giełdowym a podatkiem belkowym w Polsce. Podatek giełdowy Opodatkowany jest dochód, czyli różnica między przychodem ze sprzedaży papierów wartościowych a kosztami jego uzyskania. Kosztem mogą być m.in. wydatki na nabycie akcji. Dochodów z giełdy (i innych kapitałowych też) nie łączy się z innymi dochodami, np. z pracy etatowej czy z emerytury.
Podatek giełdowy
istnieje od 2004r.
rozliczany jest raz w roku, brak m-cznych zaliczek
do końca kwietnia następnego roku należy złożyć PIT giełdowy
brak kwoty wolnej od podatku (od 1zł przychodu też płacimy 19% podatku)
przychody z giełdy w ciągu całego roku sumują się
istnieje kompensacja zysków i strat (zysk 100zl, strata 100zł → dla celów podatkowych jesteśmy na zero)
straty nieskompensowane można „wykorzystać” do skompensowania zysków w 5 następnych latach, nie więcej niż ½ wysokości straty w 1 roku
przychody z giełdy nie łączą się z innymi przychodami
naliczany jest metodą fifo, odliczami sami, bo nie ma płatnika
Wymień co najmniej 7 instytucji polskiego rynku kapitałowego (kategorie a nie nazwy własne)?
Knf,
Gpw,
Ceto,
Kdpw,
Maklerzy,
Fundusze inwestycyjne,
Emitenci,
Na czym polega przejrzystość rynku kapitałowego?
Przejrzystość w zawieraniu transakcji, informowaniu o zrealizowanych transakcjach, w zasadach przejmowania spółek publicznych. Polega na publikowaniu informacji o słupkach (raporty roczne, kwartalne)??
Przejrzystość, (czyli uczciwie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz