Charakterystyka rynku papierów wartościowych - Papier wartościowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka rynku papierów wartościowych - Papier wartościowy - strona 1 Charakterystyka rynku papierów wartościowych - Papier wartościowy - strona 2

Fragment notatki:

Charakterystyka rynku papierów wartościowych Papier wartościowy to dokument reprezentujący prawa majątkowe, jakie przysługują posiadaczowi z racji jego posiadania
Pojęcie rynku papierów wartościowych - tworzą go transakcje papierami wartościowymi o różnym stopniu płynności i ryzyka.
Instrumenty rynku papierów wartościowych akcja
obligacja
Charakterystyka akcji akcja - jest to papier wartościowy potwierdzający udział w majątku spółki akcyjnej
rodzaje akcji imienne i na okaziciela
zwykłe i uprzywilejowane (co do głosu, co do dywidendy, co do podziału majątku)
prawo poboru - akcjonariusze zgodnie z kodeksem handlowym mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych
Charakterystyka obligacji obligacja - jest to papier wartościowy o charakterze wierzycielskim
rodzaje obligacji wg kryterium emitenta: obligacje skarbowe, komunalne, przedsiębiorstw
wg kryterium oprocentowania: o stałym oprocentowaniu, o zmiennym oprocentowaniu
pozostałe rodzaje obligacji: obligacje zamienne, z opcją wykupu
Uczestnicy rynku papierów wartościowych emitenci - czyli osoby prawne wystawiające papiery wartościowe we własnym imieniu
pośrednicy - czyli domy maklerskie, banki instytucje organizujące rynek i obrót papierów wartościowych
inwestorzy - czyli osoby fizyczne i prawne , które angażują swój kapitał w papiery wartościowe w celu osiągnięcia zysku
Rynek papierów wartościowych dzieli się na: rynek pierwotny
rynek wtórny
Charakterystyka rynku pierwotnego na rynku pierwotnym następuje sprzedaż nowych emisji papierów wartościowych inwestorom
na rynku pierwotnym rozróżnia się dwa sposoby oferowania papierów wartościowych inwestorom:
oferta publiczna (informacje przekazywane w środkach masowego przekazu jest kierowana do więcej niż 300 osób lub nieoznaczonego adresata w środkach masowego przekazu)
oferta niepubliczna (jest kierowana do mniej niż 300 osób lub, gdy akcje są udostępniane pracownikom na preferencyjnych warunkach lub, gdy propozycja nabycia akcji dotyczy jednoosobowych spółek skarbu państwa (10% pakietu dla jednego nabywcy))
Rynek wtórny obejmuje: rynek giełdowy
rynek poza giełdowy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz