Makroekonomia test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 10353
Wyświetleń: 27412
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia test - strona 1 Makroekonomia test - strona 2

Fragment notatki:

1. Zdaniem Keynesa dzięki tezauryzacji działa prawo Say'a. NIE
2. Lukę inflacyjną likwiduje skutecznie wzrost stopy podatkowej od dochodzów osobistych. TAK
3. Stopa inflacji w Polsce jest obecnie niższa od stopy bezrobocia. TAK...
20. Im krańcowa skłonność do konsumpcji jest większa tym mnożnik jest mniejszy I większy jest wzrost dochodu spowodowany wzrostem popytu autonomicznego. NIE
II. Pokaż na wykresie jak wzrost zagregowanego popytu może wpłynąć na rozmiar luki inflacyjnej.
Doładnie opisz wykres...

TEST Z MAKROEKONOMII
Jeżeli zdanie jest prawdziwe napisz TAK, jeżeli jest fałszywe napisz NIE
1. Zdaniem Keynesa dzięki tezauryzacji działa prawo Say'a. NIE
2. Lukę inflacyjną likwiduje skutecznie wzrost stopy podatkowej od dochodzów osobistych. TAK
3. Stopa inflacji w Polsce jest obecnie niższa od stopy bezrobocia. TAK
4. Obliczając PNB metodą strumienia dochodów i kosztów jedną z pozycji, którą dodajemy jest amortyzacja. TAK
5. Podstawową determinantą poziomu produkcji wg Keynesa jest dostępność I rozmiar czynników produkcji. NIE
6. Keynesowski model równowagi może służyć do pokazania efektów polityki fiskalnej. TAK
7. Punkt przecięcia funkcji konsumpcji z linią 45° wyznacza zrównoważony poziom dochodu. NIE
8. Mnożnik jest zawsze większy od krańcowej skłonności do konsumpcji. NIE
9. Jeżeli na rynku dóbr a<Y to produkcja powinna wzrosnąć. NIE
10. Dla poziomów dochodu mniejszych niż Yₒ, funkcja zagregowanego popytu leży poniżej linii 45°. NIE
11. Jeżeli funkcja konsumpcji leży poniżej linii 45°, gospodarstwo domowe ma dodatnie oszczędności. TAK
12. Zgodnie z tzw. prostą funkcją konsumpcji jeżeli krańcowa skłonność do konsumpcji c=0,7, dochód do dyspozycji Yd=300, to wydatko konsumpcyjne C=210. NIE
13. Keynes odrzucił założenie sztywności płac I cen. NIE
14. Wartość dodana firm to różnica między całkowitą sprzedażą (obrotem), a kosztami surowców, urządzeń, dóbr pośrednich I importem. NIE
15. Kupiłem obraz Kossaka w bieżącym roku wartość transakcji zwiększy PKB. NIE
16. Luka PKB to różnica między realnym a nominalnym PKB. NIE
17. “Sztywność cen” oznacza, że przy wzroście popytu nie ulegają one zmianie, a zmianie ulega produkcja. TAK
18. Mnożnik informuje nas o tym o ile wzrośnie żróżnicowany poziom dochodu (Yo) pod wpływem zmian w popycie autonomicznym (A). NIE
19. Przy zerowym dochodzie konsumpcja równa jest konsumpcji autonomicznej. TAK
20. Im krańcowa skłonność do konsumpcji jest większa tym mnożnik jest mniejszy I większy jest wzrost dochodu spowodowany wzrostem popytu autonomicznego. NIE
Pokaż na wykresie jak wzrost zagregowanego popytu może wpłynąć na rozmiar luki inflacyjnej.
Doładnie opisz wykres.
TEST Z MAKROEKONOMII
I. Jeżeli zdanie jest prawdziwe napisz TAK, jeżeli jest fałszywe napisz NIE
1. Bezrobocie frykcyjne jest skutkiem niedostatecznego popytu na dobra I usługi. NIE
2. Jednym z istotnych wniosków wypływających z teorii stałego dochodu M. Friedmana jest spostzreżenie, iż krótkookresowa krańcowa skłonność do konsumpcji jest zdecydowanie mniejsza od długotrwałej. TAK


(…)

… inflacji. NIE
6. Rynek jest to proces przy pomocy którego kupujący I sprzedający określają co chcą kupić lub/i sprzedać I na jakich warunkach. TAK
7. Z modelu Keynesa wynika, że przyrost produkcji wywołany zwiększeniem wydatków rządowych będzie mniejszy niż przyrost produkcji wywołany zwiększeniem transferów o taką samą kwotę. NIE
8. Naturalna stopa bezrobocia spadnie w wyniku ograniczenia w zasobach siły…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz