Mikroekonomia - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 10689
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - test - strona 1

Fragment notatki:

Test MIKROEKONOMIA
Popyt elastyczny oznacza, że :
Ilość zmienia się silnej niż cena
Relatywna zmiana ceny jest większa niż relatywna zmiana ilości
Relatywna zmiana ceny jest mniejsza niż relatywna zmiana ilości
Żadne z powyższych
Kiedy popyt jest elastyczny, wtedy przychód marginalny:
Jest ujemny
Jest równy zero
Jest dodatni
Żadne z powyższych, ponieważ przychód marginalny nie ma nic wspólnego z elastycznością
Ilustracja działania prawa podaży jest następujące stwierdzenie:
Promocyjna obniżka cen samochodów spowodowała wzrost ilości sprzedaży
Producenci lodów obniżają ceny lodów już jesienią
Wzrost podaży zawsze wywołuje spadek cen
Spadek produkcji szparagów w zeszłym miesiącu spowodowały został spadkiem ich cen
Elastyczność cenowa popytu na dane dobro wynosi -1/2. Wzrost ceny tego dobra spowoduje:
Wzrost przychodu całkowitego sprzedawców
Spadek przychodu całkowitego sprzedawców
Wzrost ilości kupowanego towaru
Spadek przychodu marginalnego
Kosztem, który zawsze maleje ze wzrostem produkcji jest KZP
KCP
KSP
KM
Jeśli stałe przyrosty dochodu wywołują coraz mniejsze przyrosty konsumpcji , dobro jest:
Normalne
Luksusowe
Podrzędne Podstawowe
Koszty zmienne to takie koszty, które:
Zmieniają się w czasie
Nie zależą do wielkości produkcji
Zmieniają się wraz ze zmiana wielkości produkcji
Nie wpływają na decyzję producentów
Jeśli wzrost produkcji o 50 szt. Pociąga za sobą wzrost kosztów całkowitych o 100 zł, wtedy:
Koszt marginalny wynosi 2 zł
Koszt całkowity przeciętny wynosi 2 zł
Koszt zmienny całkowity rośnie o 100 zł
Koszt zmienny przeciętny wynosi 50 zł
Cechą charakterystyczną rynku doskonale konkurencyjnego jest:
Mała liczba sprzedawców
Wolny dostęp do rynku Jakościowe zróżnicowanie produktów
Jednorodny produkt
Przedsiębiorstwo doskonale konkurencyjne, którego celem jest maksymalizacja zysku powinno produkować taką wielkość produkcji, dla której:
Koszt przeciętny rosnący jest równy cenie
Przychód marginalny jest równy cenie Przychód marginalny jest równy rosnącemu kosztowi marginalnemu
Cena jest większa od kosztu przeciętnego
Wzrost cen dóbr komplementarnych powoduje zawsze:
Wzrost ilości i ceny równowagi
Spadek ilości i ceny równowagi
Wzrost ilości i spadek ceny równowagi
Spadek ilości i wzrost ceny równowagi
Model konkurencji monopolistycznej zakłada:
Nie wielką ilość przedsiębiorstw
Częściową barierę na wejściu do gałęzi
Produkt zróżnicowany
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz