Podstawy decyzji ekonomicznych producenta.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy decyzji ekonomicznych producenta. - strona 1

Fragment notatki:

PODSTAWY DECYZJI EKONOMICZNYCH PRODUCENTA. ANALIZA KOSZTÓW 8.11.2009 Koszty produkcji:
- Koszty zmiennie
- płace pracowników produkcyjnych - koszty energii
- koszty surowców i materiałów
-koszty stałe
- płace pracowników administracyjnych
- amortyzacja budynków i urządzeń
- koszty najmu, niektóre kredyty, podatki
Funkcja kosztów
Funkcja kosztów przedstawia zależność między kosztami a wielkością produkcji K=f(Q)
Funkcja kosztów zmiennych jest funkcja odwrotną do funkcji produkcji K=f(f(L))
Koszty w krótki okresie:
Koszty stałe (całkowite)= KSC
Koszty zmienne (całkowite)= KZC
Koszty całkowite KC = KSC + KZC
Koszty przeciętne
stałe KSP = KSC/Q
zmienne KZP = KZP/Q
całkowite KCP = KC/Q
Koszty marginalne KM = ∆KC/∆Q
Brak zależności między KSP i KM. Jeśli KM jest ujemny to KZO i KCP maleją. Jeśli jest dodatni to KZP i KCP rosną. Punkty przecięcia linii KM z KZP i KM z KCP nazywamy lokalnymi ekstremami minimalnymi.
Zależności między kosztami
KM i KSP nie są powiązane
KM = KZP  KZP = min
KM = KCP  KCP = min
KMKZP, KMKCP  KZP i KCP maleją
KZP osiąga minimum prędzej niż KCP ponieważ KCP = KZP + KSP
Przychód całkowity
Przychód całkowity (PC) ze sprzedaży to iloczyn ceny jednostkowej oraz sprzedanej produkcji
PC = P * Q D Przychód przeciętny
Przychód przeciętny (PP) obliczany jest jako iloraz przychodu całkowitego i wielkości sprzedanej produkcji
PP = = = P
Przychód marginalny
Przychód marginalny (PM) obliczamy jako zmianę PC wywołaną zmianą sprzedaży o dodatkową jednostkę
PM = OPTIMUM EKONOMICZNE W KONKURENCJI DOSKONAŁEJ
Punkt optimum przedsiębiorstwa
Założenia modelu
- funkcja kosztu zmiennego całkowitego
KZC = aQ 3 - bQ 2 + cQ
- parametry a=2 b=18 c=70
- koszty stałe całkowite KSC=45
- cena równowagi rynku P=50
- krótki okres produkcji - technologia const.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz