Koszty w mikroekonomii - Koszty rachunkowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty w mikroekonomii - Koszty rachunkowe - strona 1 Koszty w mikroekonomii - Koszty rachunkowe - strona 2 Koszty w mikroekonomii - Koszty rachunkowe - strona 3

Fragment notatki:

Koszty rachunkowe są zapisywane w rachunkowości przedsiębiorstwa. Są to czynniki wykorzystywane do produkcji (praca, kapitał, ziemia). Ich wielkość wynika z pomnożenia ilości kupowanych zasobów przez ich cenę wyrażoną w pieniądzu. Tak więc, jeżeli jakiś zasób produkcji nie jest bezpośrednio wyceniony w postaci ceny zakupu, nie jest on traktowany jako koszt. Koszty rachunkowe nazywane są często kosztami explicite, natomiast koszty alternatywnego zastosowania zasobów (które nie są traktowane jako wydatki firmy) określa się mianem kosztów implicite.
Koszty ekonomiczne to wartość wszystkich zasobów użytych do produkcji. Wartość tę wyznacza koszt najlepszego, alternatywnego zastosowania zasobów (nakładów na czynniki). Koszty ekonomiczne to wszystkie koszty explicite i implicite, łącznie z zyskiem normalnym niezbędnym do zatrzymania zasobów w danej działalności gospodarczej.
Rachunkowe i ekonomiczne ujęcie kosztów znajduje swoje odzwierciedlenie rozumieniu zysku z działalności gospodarczej. Zysk rachunkowy jest różnicą między całkowitymi przychodami ze sprzedaży produktów lub usług i kosztami explicite (kosztami rachunkowymi). Zysk ekonomiczny jest różnicą między całkowitymi przychodami a wszystkimi kosztami (explicite i implicite) lub różnicą między przychodami i kosztami alternatywnymi wszystkich nakładów. Zysk rachunkowy = Przychody całkowite - koszty explicite Zysk ekonomiczny = Przychody całkowite - (koszty explicite + koszty implicite) Koszty rachunkowe w przedsiębiorstwie dzielimy ze względu na:
Istnienie przedsiębiorstwa: Co zmienia produkt?
Koszty proporcjonalne/ Koszty struktury
Współistnienie kosztów: Co można ująć księgowo bezpośrednio lub pojedynczo ?
Koszty bezpośrednie/ Koszty ogólne lub
Koszty pojedyncze/ Koszty wspólne
Uleganie wpływom: Co można zmienić w kosztach z punktu widzenia czasu i hierarchii?
Koszty ulegające wpływom/ Koszty nie ulegające wpływom lub
Koszty zmienne/ Koszty stałe
W krótkim okresie czasu koszty produkcji dzielą się na koszty zmienne (koszty zmieniające się wraz ze zmianami wielkości produkcji) oraz koszty stałe (koszty niezależne od rozmiarów produkcji). W długim okresie czasu wszystkie koszty produkcji są zmienne. Koszty produkcji w krótkim okresie czasu Koszty zmienne Koszty stałe - płace pracowników produkcyjnych - płace pracowników administracji i obsługi

(…)

… możliwości produkcyjnych. Przez społeczną granicę możliwości produkcyjnych rozumie się zbiór różnych kombinacji dwóch dóbr, które społeczeństwo jest zdolne wytworzyć w danym czasie, wykorzystując do tego w całości i w jak najlepszy sposób posiadane zasoby (np. dobra konsumpcyjne — dobra inwestycyjne).
Znajdowanie się gospodarki na społecznej granicy możliwości produkcyjnych oznacza optymalne wykorzystanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz