Kontestacja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontestacja-opracowanie - strona 1 Kontestacja-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Kontestacja KONTESTACJA- odmowa uczestnictwa w zastanej rzeczywistości, zakwestionowanie kultury, polityki, organizacji społecznej, form codziennej egzystencji, norm estetycznych, wzorów i standardów zachowania. Jest zaliczana obok ewolucji, rewolucji i impaktu kulturowego, akulturacji, asymilacji, dyfuzji kulturowej do wewnętrznych mechanizmów regulacyjnych kultury. W większości przypadków nie jest przeciwstawieniem się wartościom, ale kwestionowaniem norm, nakazów, zakazów i metod realizacji wartości.(Paleczny)
KONTESTACJA - PERSPEKTYWY INTERPRETACYJNE . (czyli czym jest kontestacja w następujących teoriach - tak myślę) TEORIA ŁADU SPOŁECZNEGO - kontestacja traktowana jest w ich świetle jako elemant destabilizujący, jako dewiacja, anomia, odchylenie od normy i stanu równowagi lub świadome i celowe naruszanie porządku społecznego. System społeczny i kultura traktowane są w nich jako zbudowane w oparciu o naturalny porządek. Tak interpretowane układy społeczne charakteryzują się represyjnością norm i ściśle określanymi granicami kontroli grupowej. TEORIA FUNKCJONALNA - kontestacja może przybierać cechy czynnika zarówno destabilizującego jak i stabilizującego układ społeczny. Poprzez funkcje wtórne i ukryte stanowi czynnik integracji grupowej i pozwala na odbieranie zagrożeń stabilności kultury. Najczęściej jednak powoduje zakłócenia w funkcjonalnym systemie społecznym. TEORIA KULTURY, OSOBOWOŚCI - wszelkie odchylenia od wzorca kulturowego są źródłem napięć i zakłóceń w funkcjonowaniu systemu ról społecznych. PSYCHOANALITYCZNA TEORIA KULTURY - kontestacja jest jednym z mechanizmów sublimacji, potrzeb w sytuacji rosnącej represyjności kultury. TEORIA INTERAKCJONIZMU SYMBOLICZNEGO - kontestacja jest odpowiednikiem samowoli w odgrywaniu ról , polega na zmianie scenariusza i na posługiwaniu się niezrozumiałymi i nieczytelnymi gestami i symbolami. Odejście od zasad scenariusza wymaga posługiwania się szczególnymi wąsko rozpowszechnionymi kodami, porzucania sceny i fasady oraz kierowania się indywidualnym repertuarem ról. TEORIA STRUKTURALNA - kontestacja odpowiada brakowi aprobaty wobec konkretnych form realizacji ponadczasowych zasad. Może ona stanowić katalizator przyspieszający realizację zadań struktury. TEORIA MARKSISTOWSKA - kontestacja to każda tendencja naruszająca ustalony porządek społ. i kwestionująca wyjątkowość położenia właścicieli środków produkcji. Wyrasta wyłącznie na podłożu konfliktu klasowego i staje się zalążkiem rewolucji, jednocześnie nie każdy rodzaj kontestacji jest innowacyjny lub postępowy względem interesów grup aspirujących do przejęcia władzy. Występują również formy kontestacji konserwatywnej nie korzystnej z punktu widzenia interesów grup społ. lub ekonomicznie upośledzonych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz