Różnorodność kulturowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnorodność kulturowa - strona 1 Różnorodność kulturowa - strona 2

Fragment notatki:


6.  Różnorodność  kulturowa:  sub-  a  kontrkultura,  relatywizm  a  uniwersalizm kulturowy.      Subkultura   –  wyodrębniony  wg  jakiegoś  kryterium  segment  życia  społecznego  i  jego  kultura; nie podlega wartościowaniu    4  elementy  podkultur   (wg  Matusewicza):  swoisty  język,  swoista  tonacja  uczuciowo  emocjonalna, specyficzne formy zachowania, specyficzny system wartości    Czapow:  subkultura  jako  „pewien  układ  wzorów  kulturowych,  odpowiednio  wyselekcjonowanych ze wzgl. na charakterystyczne cechy określonego, partykularnego  środowiska społecznego i ze wzgl. na cechy ról społecznych, które dla tego środowiska  są charakterystyczne    Kontestacja  – zakwestionowanie zastanej kultury przez zbuntowaną młodzież; w ’69 r.  dla tego zjawiska użyto terminu kontrkultura  sprzeciw wobec kultury zastanej i próba  stworzenia kultury nowej    Kłoskowska:   kontrkultura   stanowi  przejaw  działania  młodych  ludzi,  uczestniczących  okazjonalnie  w  zbiorowych  publicznych  wystąpieniach  stanowiących  okazję  do  ekspresji postaw; zwraca się przeciw ustanowionemu porządkowi, aby w jego miejsce  postawić własne, opozycyjne do niego zasady i wartości    Grupy  radykalne,  które  odrzucały  zastaną  kulturę  i  zatrzymywały  się  na  samym  akcie  negacji, nie proponując niczego nowego   antykultura     Subkultura  kontrkultura  kultura alternatywna    Paleczny:  subkultura  to  taka  część  grupy  kulturowej,  która  neguje  lub  odrzuca  pojedyncze  normy  i  wartości  albo  usiłuje  zakwestionować  funkcjonowanie  całego  systemu  norm  i  wzorów  kulturowych,  którym  podlega  i  jest  zmuszona  się  podporządkować    Elementy  subkultury :  1)  względnie  spójna  grupa  społeczna,  2)  wyrażanie  odrębności  przez negację systemu kulturowego lub niektórych jego elementów, 3) pozostawanie na  marginesie dominujących w danym systemie tendencji życia społecznego    Kontestacja  kultury   jest  wyrażeniem  protestu  przeciwko  normom  i  wartościom  zastanej kultury oraz instytucji, które na tych normach i wartościach są oparte    Typologia form kontestacji wg Palecznego:  a)  bierna i czynna  b)  indywidualna i grupowa  c)  innowacyjna i konserwatywna  d)  spontaniczna i celowa  e)  radykalna i umiarkowana  f)  częściowa i totalna  g)  psychologiczna i społeczna    alternatywność  – trzy rozumienia: 1) jak w logice, 2) zjawisko, które jest odmienne od  tego,  co  dominuje  w  danej  zbiorowości,  3)  proponujący  pewne  odmienne  hierarchie 

(…)

… społeczność od innych
Rozproszenie się cywilizacji zachodniej i kultury białych  narzuciła ona swoje wzory
większości kuli ziemskiej, dlatego jesteśmy skłonni wierzyć w jednolitość zachowania
ludzkiego
Ta dyfuzja kulturowa utrudniła nam poważne traktowanie cywilizacji innych ludów,
nadała naszej kulturze uniwersalność
Człowiek pierwotny nie zauważał ludzkości jako grupy, nie czuł się członkiem pewnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz