Konsumeryzm-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsumeryzm-opracowanie - strona 1 Konsumeryzm-opracowanie - strona 2 Konsumeryzm-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Konsumeryzm ( konsumpcjonizm) - w połowie lat 70. Wprowadzono ideę , że raczej konsumpcja , a nie - jak utrzymywał Marks - produkcja tworzy podstawy tożsamości klasowej. Termin konsumpcjonizm posiada dwa znaczenia : Idea według której maksymalna konsumpcja dóbr materialnych i usług jest najważniejszym celem zarówno jednostki jak i społeczeństwa , akceptacja tego założenia w latach 80. Sprzyja ukształtowaniu się społeczeństwa przedsiębiorczości , wprowadzeniu sił rynkowych do wszystkich dziedzin działalności publicznej jak również sprzyjała popularyzacji postaw ostentacyjnych konsumpcji oraz przyjmującego formy fetyszyzmu gromadzeniu dóbr . w połowie lat 80. Zdiagnozowane zostało zjawisko zakupów relaksacyjnych .
Termin konsumeryzm odnosi się także do kampanii w obronie praw konsumenta ( w latach 60. W USA i Wielkiej Brytanii ) Etapy rozwoju konsumeryzmu : Historia konsumeryzmu - w ujęciu Z. Baumana - opiera się na kwestionowaniu i odrzucaniu kolejnych barier , które ograniczały swobodę fantazji .
Konsumpcja dóbr materialnych .
Konsumpcja usług.
Konsumpcja doświadczeń i przeżyć ( przedmiotem konsumpcji stają się informacje , treści znaczeniowe , symbole kulturowe, a także podróże , terapie , działania sprzyjające utrzymaniu sprawności fizycznej itp.)
Konsumpcjonizm ponowoczesny ( późno nowoczesny ) W ujęciu Harrie'go Fergussona , konsumeryzm w swojej późno nowoczesnej formie opiera się na uwalnianiu fantazji dotyczących zachcianek , a nie na kontroli i stymulacji pożądania . Cechy społeczeństwa konsumpcyjnego : W kontekście podmiotowym : Dążenie ludzi do wykorzystania konsumpcji jako środka do podkreślenia własnej odrębności i niepowtarzalności .
Konieczność podejmowania przez konsumenta licznych decyzji o charakterze konsumpcyjnym .
Ciągła konieczność nabywania przez konsumenta nowej wiedzy , poznawania nowych wzorców w celu uniknięcia alienacji .
Wzrost znaczenia podmiotowości tych konsumentów , którzy dysponują wiedza na temat funkcjonowania nowych produktów i technologii Rozbudowanie konsumpcji wśród dzieci i młodzieży i ludzi starszych Uprzedmiotowienie człowieka jako efekt współczesnej relacji człowieka . W kontekście kulturowym i estetycznym : Rozwój kultury hedonizmu ( nacisk kładziony na rozrywkę , przyjemność , wypoczynek ) Wzrost znaczenia spędzania czasu wolnego ( aktywny wypoczynek i podróżowanie stają się dostępne dla wszystkich )
Wypracowanie nowych sposobów podkreślania statusu jednostki ( jako efekt dewaluacji wcześniejszych symboli ) Przedmiot materialny staje się komunikatorem ( nie jest tylko przedmiotem użytkowym )

(…)

… do określonych wzorców jego istnienia . Karol Marks założył że w społeczeństwie nowoczesnym ( społeczeństwo przemysłowe ) nie są najważniejsze relacje na linii człowiek - człowiek , ale zachęcające na linii człowiek - wytwór ( obiekt produkcji) związany jest on z innymi ludźmi za pomocą rzeczy , które wytarza . Uprzedmiotowienie związane jest z wyobcowaniem człowieka w jego produkcie , w konwencji relacje…
… przekazywanych przez mass media i Internet . Przejście od fetyszyzmu towarów indywidualnych do fetyszyzmu ilości Kreowanie sztucznego popytu i rozbudzenia wyimaginowanych potrzeb konsumenckich .
Wzrost znaczenia wszelkich działań marketingowych , udoskonalenie techniki sprzedaży , powiększenie się liczby agencji reklamowych .
Alienacja w procesie konsumpcji :
W odniesieniu do relacji człowieka obiekt konsumpcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz