Charakterystyka koncepcji wiedzy/władzy Michela Foucault-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2359
Wyświetleń: 6111
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka koncepcji wiedzy/władzy Michela Foucault-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Charakterystyka koncepcji wiedzy/władzy Michela Foucault Foucault wskazywał, że podmioty dominujące, sprawujące władzę mają możliwość uzyskiwania dostępu do wiedzy o podmiotach podporządkowanych. Jest to wiedza odnosząca się do ich biografii, jak również do faktów aktualnych, obejmuje obserwacje i monitorowanie. Skrajną formą jest relacja panopticonu (wszystko widzieć - wszechobecny przyrząd optyczny określający sytuację, w której przedstawiciele danej grupy mogą być nieustannie obserwowani). Aby sprawować kontrolę wystarczy już sama świadomość podporządkowanych, że w danej chwili może być nad nimi sprawowana obserwacja (zakład karny, szpital psychiatryczny). Związek władzy i wiedzy zostaje sprowadzony do szczególnej relacji, którą Foucault nazywa relacją „władzy/wiedzy”. Sama władza natomiast przestaje być postrzegana jedynie w kategoriach zakazu i wykluczenia, zamknięcia, czy uprzedmiotawiania. Co prawda nadal posiada represyjny charakter, jednak jej funkcja uzyskuje walor produktywności. Możliwość wiedzy o jednostce, jak i pojawienie się samej jednostki, oraz jej skuteczne wykorzystanie jest warunkowane działaniem relacji władzy. Foucault pisząc o wzajemnym powiązaniu władzy z wiedzą, tworzy swoistą relację władzy/wiedzy. Zawsze tam, gdzie istnieje wiedza istnieje też pewna władza, która ją umożliwia i odwrotnie: „Ani władza nie może być praktykowana bez wiedzy, ani wiedza nie może nie płodzić władzy.” „Wypada raczej uznać, że władza produkuje wiedzę (...); że władza i wiedza wprost się ze sobą wiążą; że nie ma relacji władzy bez skorelowanego z nimi pola wiedzy, ani też wiedzy, która nie zakłada i nie tworzy relacji władzy.” Należy jednak uważać by nie wprowadzać tożsamości między obojgiem pojęć, chociaż zachodzą między nimi rozmaite stosunki i relacje warunkowe. Władza tworzy przedmioty wiedzy przez obiektywizację, „wydobywa je na jaw”, gromadzi informacje, dzięki którym może skutecznie działać.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz