Socjologia edukacji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2954
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia edukacji - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Socjologia edukacji - przedmiot i jej funkcje
Socjologia wychowania i edukacji bada rzeczywistość społeczno-wychowawczą zarówno w aspekcie teoretycznym, empirycznym jak i socjotechnicznym.
Co jest przedmiotem socjologii edukacji:
Zbiorowość społeczne, zjawiska i procesy wychowawcze decydujące o kształtowaniu poszczególnych grup, klas, warstw kategorii zbiorowości etnicznych i terytorialnych
Instytucje wychowawcze regulujące przebieg wychowawczych i socjalizacyjnych, wpływających na strukturę, treści, formy, organizacje czynności wychowawczych i społeczno- kulturalnych warunków wychowania. Społeczno- kulturowy przebieg wychowania i zachowania sprzyjający realizacji celów, zadań wychowawczych i edukacyjnych, zmiany i przekształcenia zachodzące pod wpływem edukacji
Poziom efektywności i jakości funkcjonowania procesów społeczno- wychowawczych i kulturowych w ramach poszczególnych mikro-, mezo- i makrosystemów wychowawczych w zakresie form wychowania naturalnego, bezpośredniego i pośredniego czy też nieformalnego, formalnego i pozaformalnego. Socjologia wychowania, zwana też socjologią edukacji kumuluje w sobie trzy podstawowe dziedziny ściśle związane ze sobą, czyli socjologię mikroedukacji, socjologię mezoedukacji i socjologię makroedukacji. Pierwsza (mikroedukacja) zajmuje się funkcjonowaniem grup naturalnych takich jak rodzina; grupy rówieśnicze; kręgi społecznych, koleżeńskich a także pewnego rodzaju grup formalnych np. gangi. Druga (mezoedukacja) dokonuje analizy funkcjonowania instytucji czy też społeczności np. osiedla, gminy, studentów Trzecia(makroedukacja) zajmuje się makrosystemami wychowawczymi dotyczącymi państwa, narodu czy też klas i warstw społecznych np. system nauczania Polski, Kaszubów itp. Socjologia edukacji spełnia też wielość funkcje:
Funkcja poznawcza
Polega na przekazywaniu społeczeństwu wiedzy, umożliwia poznanie mechanizmów, procesów i praw strukturalnych, funkcjonalnych i rozwojowych, umożliwia zrozumienie ról społecznych. Przekazywanie pewnego rodzaju prawideł, które funkcjonują w danym społeczeństwie. Teoretyczną- humanistyczną
Wyraża się głównie w wprowadzeniu w system norm i wartości, określenia zachowań grup i jednostek, w rozwijaniu się osobowości i kształtowaniu postaw, przekonań i stereotypów. Wychowawcza
Przejawia się w kształtowaniu wzorców i modeli zachowań społecznych, umożliwia świadome i celowe wykonywanie celów wychowawczych.
Diagnostyczno - prognostyczną
Przejawia się w rozpoznawaniu określonego stanu rzeczy, usuwaniu niepożądanych form i struktur jak i również ocenie zjawisk i formułowaniu optymalnych rozwiązań.

(…)

… i w dziedzictwie kulturowym. Twórca społecznej teorii uczenia - Albert Bandura Problemy socjologii edukacji
Wychowanie jako zjawisko społeczne - wychowanie związane jest z pojęciem socjalizacji <pierwotna i wtórna> więc najpierw musi nastąpić wychowanie aby nastąpiło samowychowanie. Wychowanie a społeczeństwo - mówi się, że szkoła odeszła na f. wychowawczej a skoncentrowała się na f. dydaktycznej. Kolejnym…
… i w dziedzictwie kulturowym. Twórca społecznej teorii uczenia - Albert Bandura Problemy socjologii edukacji
Wychowanie jako zjawisko społeczne - wychowanie związane jest z pojęciem socjalizacji <pierwotna i wtórna> więc najpierw musi nastąpić wychowanie aby nastąpiło samowychowanie. Wychowanie a społeczeństwo - mówi się, że szkoła odeszła na f. wychowawczej a skoncentrowała się na f. dydaktycznej. Kolejnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz