Socjalizacja - definicja i podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3836
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizacja - definicja i podział - strona 1 Socjalizacja - definicja i podział - strona 2 Socjalizacja - definicja i podział - strona 3

Fragment notatki:


SOCJALIZACJA - uspołecznienie, wprowadzenie do społeczeństwa. - na proces stawania się człowiekiem mają wpływ czynniki biologiczne i społeczne. - wchodzenie do społeczeństwa - proces, w którym jednostka uczy się żyć w społeczeństwie poprzez przyswajanie reguł życia w ramach interakcji społecznych. - uczymy się wzorów kultury danego społeczeństwa, grupy FUNKCJE SOCJALIZACJI : - odnalezienie się w rzeczywistości - funkcjonowanie w społeczeństwie - możliwość trwania społeczeństwa SOCJALIZACJA - proces przekształcania przez instytucję społeczno-biologicznej jednostki ludzkiej w człowieka moralnego np. rodzina, szkoła, wszelkiego rodzaju grupy społeczne. Trwa od urodzenia aż do śmierci. FAZY W ŻYCIU CZŁOWIEKA , W KTÓRYM ZACHODZI SOCJALIZACJA: dzieciństwo dojrzewanie dorosłość Proces socjalizacji zachodzi na 3 poziomach: podstawowe normy funkcjonowania w grupie ( mówienie, komunikacja niewerbalna); zachodzi w rodzinie wejście do konkretnej kultury (nauka języka, obyczajów, sposobów postępowania, tradycje) funkcjonowanie w konkretnych rolach społecznych 9ucznia, matki itd.) Poziomy te nachodzą na siebie. 0 1 2 3 15 życie JAK PRZEBIEGA PROCES SOCJALIZACJI? E TAPY: Jednostka (1) (2) socjalizowana ETAP INTERNALIZACJI ETAP EKSTERNALIZACJI (uwewnętrznienia, przyswajania) (uzewnętrznianie) Najpierw dziecko chłonie wszystko jak gąbka a potem oddaje to czego się nauczyło. Pokazuje nam na ile proces socjalizacji przebiegał poprawnie. TEORIE POD KĄTEM PROCESU SOCJALIZACJI : Herbert Mead- model stadiów Piaget- teoria rozwoju poznawczego Zygmunt Freud- koncepcja osobowości Erikson- model psychoanalityczny ZASADY SOCJALIZACJI : Wczesna socjalizacja ma większy wpływ niż późna socjalizacja

(…)

… SOCJALIZACJI:
Wczesna socjalizacja ma większy wpływ niż późna socjalizacja
Proces socjalizacji zachodzi lepiej w kontaktach z osobami bliskimi
Lepsze są te działania, które wiążą się z naszymi emocjami
Długotrwałe związki w danej grupie mają większy wpływ niż krótkotrwałe
Interakcje w grupach pierwotnych są trwalsze niż w grupach wtórnych
RODZAJE SOCJALIZACJI:
Pierwotna- zachodzi w rodzinie; w 1 grupie rówieśniczej; zachodzi na poziome i 1 i 2; rodzina- instytucja socjalizująca we wczesnej młodości i w dzieciństwie.
Wtórna- zachodzi w instytucjach- szkołach itd.; od dorosłości do dorastania; proces socjalizacji zachodzi dalej np. grupa zawodowa, resocjalizacja- zmiana struktury osobowości, odrzucenie wpojonych norm, przekazywanie nowych;
akulturacja- przejście elementów z danej kultury np. wyjazd za granicę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz