Wstęp do socjologii

note /search

Wstęp do socjoloii - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 4109

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: empiryczna kontrolowalność wiedzy, powstanie socjologii jako odrębnej dyscypliny, socjologia– nauka o społeczeństwie, założenia w stosunku do rzeczywistości, społeczne funkcje socjologii. (…) … jest również nauką teoretyczną. Materiał szczegółow...

Struktura grupy społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 4816

PODSTAWOWE POJĘCIA ZBIÓR, ZBIOROWOŚĆ - pewna statystycznie wyodrębniona liczba ludzi. KATEGORIA SPOŁECZNA - zbiorowość wyróżniona ze względu na społecznie ważną cechę, mogącą stać się podstawą kreującą powstanie grupy społecznej (np. kobiety, mężczyźni, młodzież, ludzie starzy).

Teoria integracji i dezintegracji społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 5082

POJĘCIE I RODZAJE INTEGRACJI I DEZINTEGRACJI SPOŁECZNEJ INTEGRACJA - ( etym . zjawisko zwartości, stan koordynacji, zgodności, zharmonizowania ) proces jednoczenia elementów i części składowych w jedną całość, obejmujący w społeczeństwie wszystkie interakcje między częściami lub grupami, które prow...

Człowiek istotą społeczną

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2737

Człowiek istotą społeczną - koncepcje (przypomnienie pierwszego wykłady z psychologii społecznej): teologiczna - człowiek z natury wyposażony jest w przymioty ludzkie; socjologiczna - człowiek dopiero staje się ludzki poprzez życie społeczne, życie wśród ludzi. Dowodem [pozornym] na to są przykła...

Socjologia - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2009

J. Szmatka cz. II „Małe struktury społeczne”. 4. Formowanie się i krystalizacja układów statusów. 4.1 Pozycje i statusy społeczne jako odrębne elementy strukturalne. 4.1.1. Pozycja, status i rola : ogólny model pojęciowy. Małe grupy społeczne należą do najbardziej złożonych i rozwiniętych zaraz...

Teorie grupy społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 1855
Wyświetleń: 4144

TEORIA FUNKCJONALNO-STRUKTURALNA Źródła teorii: August Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto, Claude Levi-Strauss, Alfred R. Radcliffe-Brown, Bronisław Malinowski, Talcott Parsons. Teoria funkcjonalno-struktural...

Typologia grup społecznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3304

TYPOLOGIA F. TOONIESA I CH. H. COOLEYA Typologia grup społecznych według Ferdynanda Tooniesa ( Gemeinschat Und Gesellschaft , 1887): wspólnoty, grupy wspólnotowe ; społeczeństwa, grupy umowne . Źródłem powstania grup społecznych jest wola jednostek , chęć łączenia się z innymi i pozostawania z i...

Jednostka a społeczeństwo - teoria organicystyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3325

PROBLEM STOSUNKU JEDNOSTKI DO SPOŁECZEŃSTWA W historii narodów i państw dążenia do znalezienia optymalnego układu stosunków między jednostką a społeczeństwem są dominujące. Dlatego narzucają się badaczom jako zasadnicze procesy społeczne. TRZY UJĘCIA ISTOTY SPOŁECZNOŚCI I TRZY TEORIE NA TEMAT STOS...

Referat "Stanisław Ossowski"

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 4872

...Myślą przewodnią przytoczonego artykułu jest omówienie problemu stosowalności wzorów wypracowanych na gruncie nauk przyrodniczych do analizy zjawisk społecznych. Autor opisuje szczegółowo grupę zagadnień socjologicznych, które nie posiadają odniesienia w naukach przyrodniczych. Ossowski zwr...

Socjologia o wychowaniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 3073

TEMAT NR 1: Socjologia o wychowaniu (korzenie, inspiracje, perspektywy) oraz Socjalizacja (definicje, koncepcje, rodzaje, znaczenie) Jaka jest definicja socjologii wychowawczej? Jest to nauka stosowana, która wykorzystuje rezultaty badań socjologicznych do planowania działań edukacyjnych i rozwij...