Socjologia - zagadnienia ogólne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - zagadnienia ogólne  - strona 1 Socjologia - zagadnienia ogólne  - strona 2 Socjologia - zagadnienia ogólne  - strona 3

Fragment notatki:

J. Szmatka cz. II „Małe struktury społeczne”.
4. Formowanie się i krystalizacja układów statusów.
4.1 Pozycje i statusy społeczne jako odrębne elementy strukturalne.
4.1.1. Pozycja, status i rola : ogólny model pojęciowy.
Małe grupy społeczne należą do najbardziej złożonych i rozwiniętych zarazem form życia społecznego. Ich podstawowymi elementami są złożone struktury społeczne (i inne ponad-jednostkowe obiekty) mające swój autonomiczny, społeczny byt. Celem badania grup jest wyjaśnienie działań tych ponad-jednostkowych obiektów - struktur. Emergencyjny strukturalizm socjologiczny to teza o występowaniu emergentnych właściwości na poszczególnych poziomach integracji świata społecznego.
4.1. Struktura emergencyjna świata społecznego obejmuje 3 poziomy : I działających jednostek, II mikrostruktur społecznych oraz III makrostruktur społecznych.
To najbardziej elementarny poziom świata społecznego - poziom działających jednostek, to „substrat” społeczeństwa, „tworzywo” z którego zbudowane są formy tego świata. Na tym poziomie to ludzie jako indywidualni aktorzy, pojedyncze jednostki z ich zachowaniami, cechami osobowości, postawami, zinternalizowanymi wartościami wyznaczonymi przez konstytucję psychologiczną. Człowiek na tym poziomie jest traktowany jako pojedynczy, izolowany osobnik funkcjonujący w określonych grupach, strukturach czy środowisku, które stanowi tło i decyduje o zachowaniach jednostki.
Emergentyny charakter ponad-jednostkowych struktur - nowa jakość - odmienna od działań jednostek ludzkich.
Makrostruktury społeczne - wielkie zbiorowości społeczne, całe społeczeństwa tworzą emergentne właściwości strukturalne i globalne. Pojawiają się tu nowe rodzaje mechanizmów, zależności i konfliktów. Są bardziej zróżnicowane wewnętrznie niż mikrostruktury. S truktury bliskiego dystansu - zróżnicowanie spojrzenia .
W małej grupie bliski dystans pozwala na dostrzeżenie : pozycji, statusów i ról społecznych. Pozycje i statusy to najprostsze i pierwotne elementy struktur społecznych.
4.1.1. Pozycja, status i rola : ogólny model pojęciowy.
Podstawowym tworzywem struktury małej grupy społecznej są : normy, wartości, i cele grupy jako całości. Towarzyszą im określone oczekiwania, wymogi, sankcje, i żądania.
Elementy składowe struktur grupowych to konstelacje, czyli układy - siatki - norm, wartości, którym towarzyszą oczekiwania, wymogi, a także większa lub mniejsza potencjalna możliwość wywierania wpływu na różnorodne części struktury i działające w ich ramach jednostki. Tymi konstelacjami są pozycje społeczne. Hierarchiczność pozycji w grupie cechuje odmienny rodzaj władzy, czyli zdolność wywierania wpływu na grupę, nierówny dostęp do informacji, nierówny dostęp do sankcji grupowych, różny rozmiar konformizmu przypisanego danej pozycji. Te cechy pozycji generują hierarchię wewnątrz-grupową i wynikają z logiki struktury tej grupy. Pozycja jest elementem struktury grupowej.


(…)

… się ponad-jednostkowe formy życia społecznego ?
Jak tworzy się organizacja wewnątrz grupowa ?
Małe grupy nie tworzą organizacji społecznej od nowa z interakcji społecznej ich członków ale podtrzymują wewnątrz grupy zewnętrzne różnice statusu. Stwierdzono, że nierówności istotne poza grupą są podtrzymywane także w grupie. Układ prestiżu, władzy w grupie jest skorelowany z zewnętrznymi różnicami statusu i zostaje…
….
Autonomia funkcjonalna to wg teorii wymiany Petera Balua proces, w którym struktura A odczuwa potrzebę, którą tylko struktura B może spełnić, A jest uzależnione od B, ale A może zmusić B do świadczenia jemu korzyści bez odwzajemniania, wówczas uniknie uzależnienia. Proces wymiany nie zachodzi jednak w próżni, aby A mogło uniknąć uzależnienia od B, musi być niezależne od wielu pozostałych struktur danego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz