Wstęp do socjoloii - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3724
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do socjoloii - wykłady - strona 1 Wstęp do socjoloii - wykłady - strona 2 Wstęp do socjoloii - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: empiryczna kontrolowalność wiedzy, powstanie socjologii jako odrębnej dyscypliny, socjologia– nauka o społeczeństwie, założenia w stosunku do rzeczywistości, społeczne funkcje socjologii.

(…)

… jest również nauką teoretyczną. Materiał szczegółowy, własny lub zapożyczony interesuję socjologię także ze względu na możliwość formułowania wniosków teoretycznych - co ważne socjologia wykorzystuje również badania innych dziedzin nauki takich jak psychologia czy politologia. Społeczne funkcje socjologii:
poznanie społeczne uwarunkowań przebiegu rozmaitych zjawisk i procesów życia społecznego
dostarczanie danych o społeczeństwie
kształtowanie świadomości zróżnicowań społecznych
pomoc w rozwijaniu postawy rozumiejącej w stosunku do zachodzących zjawisk
Spór METODOLOGICZNY - naturalizm czy antynaturalizm
Spór ANTALOGICZNY O NATURĘ RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ - obiektywizm czy konstruktywizm
Wykład 9.11.2010
Społeczne funkcje socjologii:
Wiedz z zakresu socjologii pozwala poznać społeczne uwarunkowania przebiegu rozmaitych…
… świecie odległość przestała odgrywać rolę. Telefon komórkowy po raz pierwszy całkowicie i ostatecznie oderwał interakcję od jakiejkolwiek przestrzeni. TEORIA WYMIANY
Teoria wymiany (teoria racjonalnego wyboru). Traktuje ona interakcję jako wzajemną wymianę pewnych dóbr czy wartości między partnerami. Modelem myślowym jest tutaj transakcja ekonomiczna, akt kupna i sprzedaży. W tym przypadku zakłada…

Powstanie socjologii jako odrębnej dyscypliny
Socjologia jako samodzielna dyscyplina naukowa zrodziła się na początku XIX wieku.
Socjologia to nauka o społeczeństwie, o zbiorowościach społecznych, grupach społecznych. Spotyka się również określenie tej dyscypliny jako nauki o procesach społecznych, o zjawiskach społeczno - kulturowych, o zachowaniach społecznych, o interakcjach, stosunkach…
… na granicę tego co sam może zrobić. Ma cechy, które pozwalają mu istnieć, ale potrzebuję do życia pomocy innych ludzi.
,,Człowiek jest taki jak ukształtowało go społeczeństwo” E. Aronson. Jesteśmy istotami społecznymi, bo zasad życia i przeżycia uczymy się od innych, od naszego otoczenia.
Jesteśmy istotami społecznymi, bo praktycznie całe życie należymy do różnego rodzaju zbiorowości społecznych
… efektywności procesu socjalizacji uwarunkowany różnymi czynnikami.
Fazy procesu socjalizacji:
PIERWOTNA - niezbędna dla wprowadzenia dziecka w świat społeczny, uczynienie go członkiem społeczeństwa ( rodzice)
WTÓRNA - dokonuje się w długiej perspektywie czasowej, w związku z potrzebami wynikającymi z podejmowania nowych ról społecznych. Polega ona na uczeniu się, jak regułami wyniesionymi z domu należy…
… się dotąd do innych niż ogólnie przyjęte reguł postępowania. Polega na usunięciu ze świadomości człowieka dotychczasowych treści i zastąpieniu ich nowymi.
INTERNALIZACJA - opierająca się na przyjęciu proponowanych wzorów, zasad, reguł itd. Za własne np. przekonanie o ich wiarygodności Instytucje socjalizujące:
RODZINA (w niej odbywa się zasadnicza część socjalizacji pierwotnej. Ważność rodziny wynika…
… i autorytetu wśród osób, o tym samym mniej więcej statusie. Grupy rówieśnicze wytwarzają swoiste normy i zasady. Przez pewien okres w życiu młodych ludzi grupa rówieśnicza staje się bardzo ważną grupą odniesienia, a odrzucenie przeżywane jest bardzo boleśnie)
INSTYTUCJE EDUKACYJNE (budowanie i przekazywanie kapitału kulturowego, ułatwiającego utrzymanie wysokich pozycji w społeczeństwie. Także w instytucjach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz