Wstęp do socjologii - strona 2

note /search

Znaczenie języka w procesie wychowawczym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2282

TEMAT 2: Znaczenie języka w procesie wychowawczym. Omów teorię kodów językowych Bernsteina. Koncepcja Basila Bernsteina była próbą opisania zróżnicowania językowego społeczeństwa. Według niego nabycie określonego systemu mowy wiąże się z pr...

Korzenie społeczne a potencjał wychowanka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2716

TEMAT 3: Korzenie społeczne a potencjał wychowanka. Czym jest "habitus" w socjologicznej teorii P. Bourdieu? Habitus- kompleks interioryzacji, czyli tendencji, postaw, dyspozycji uwewnętrznionych, wprowadzonych w sferę ludzkich nawyków...

Osobowość społeczna i rola społeczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2268

TEMAT 5: Osobowość społeczna i rola społeczna. Wyjaśnij co to jest krąg społeczny i podaj przykłady. Krąg społeczny- względnie trwały i mniej lub więcej zwarty ,w którym jednostka spędza większą część życia społecznego. Jednostki odgrywają w kręgach wyznaczone role społeczne. Krąg rozwija się wte...

Tożsamość jednostki w procesie wychowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1043

TEMAT 6: Tożsamość jednostki w procesie wychowania Wpływ globalnego kapitalizmu na jaźń człowieka wg Senneta Sennet twierdzi, że globalny kapitalizm niweczy wszelkie próby wypracowania przez człowieka trwałego, dojrzałego i zrównoważonego poczucia samego siebie. Wg niego dokonało się przejście ze...

Relacje międzypokoleniowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1813

TEMAT 7: Relacje międzypokoleniowe Wymień przyczyny kryzysu relacji międzypokoleniowych. Niezwykła szybkość zmian Rozpad rodziny Upadek kapitalizmu Zwycięstwo technologii Rozpad ustroju stabilizacji Znaczenie rówieśników jako wzoru do naśladowania Jakie są dwa zasadnicze okresy rozwoju? Id...

Instytucje w procesie wychowawczym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1519

TEMAT 9: Instytucje w procesie wychowawczym Jakie są różnice między szkołą otwartą a zamkniętą? Różnica polega na tym, że szkoła otwarta w przeciwieństwie do szkoły zamkniętej nie stara się zawrzeć w swym obrębie wszystkich doświadczeń i czynności swych członków. Lecz zadawala się wymaganiem by k...

Uspołecznienie w „tajnych związkach” i instytucjach totalnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1295

TEMAT 11: Uspołecznienie w „tajnych związkach” i instytucjach totalnych Jakie są cechy systemu władzy, które charakteryzują wszystkie instytucje totalne? Są trzy cechy systemu władzy, które charakteryzują wszystkie instytucje totalne: - Władza ma charakter grupowy - każdy członek personelu ma pr...

Wstęp do socjologii - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1155

TEMAT 12: Intymność, seksualność, miłość i erotyzm a wychowanie Czym charakteryzuje się czysta relacja? - zaangażowanie jest konieczne, by relacja mogła trwać - każdy z partnerów, w dowolnym momencie, może tą relację zerwać - zaufanie nie ma...

Przedstawiciele socjologii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1911

PRZEDSTAWICIELE SOCJOLOGII 10.10.2006r SOCJOLOGIA - Bada społeczne zachowanie człowieka, organizacje spraw społecznych, zmiany, patologie, zachowania miedzy grupami. AUGUST COMTE (1793- 1857) (Francuz) - makrosocjologia - 1 przedstawic...

Socjologia - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1022

EMIL DURKHEIM (1858- 1917) (Francuz) - przejął pomysł od Comte- moralność uniwersalna - podobnie jak Spencer- są pewne prawa odkrywania jest to konieczne aby ulepszać życie społeczne DZIEŁO : „ O podziale pracy społecznej”, „Zarys metody socjologicznej”, ”Samobójstwo” PYTANIE : Jak społeczeństwo ...