Znaczenie języka w procesie wychowawczym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znaczenie języka w procesie wychowawczym - strona 1 Znaczenie języka w procesie wychowawczym - strona 2

Fragment notatki:

TEMAT 2: Znaczenie języka w procesie wychowawczym.
Omów teorię kodów językowych Bernsteina.
Koncepcja Basila Bernsteina była próbą opisania zróżnicowania językowego społeczeństwa. Według niego nabycie określonego systemu mowy wiąże się z przyjęciem pewnej hierarchii wartości, sposobów postrzegania, klasyfikowania i odczuwania świata. W swoich pierwszych pracach wyróżnił dwa systemy mowy: język formalny (którym posługiwała się klasa średnia) i język publiczny (charakterystyczny dla klasy robotniczej). Każda klasa cechuje się innym stosunkiem poznawczym do przedmiotów: Bernstein przypisał klasie średniej wrażliwość na strukturę, a klasie robotniczej wrażliwość na treść przedmiotu. Określony stosunek poznawczy do przedmiotu jest cechą nabytą w procesie socjalizacji. W kolejnych pracach mówił o kodzie ograniczonym, odpowiadającym językowi publicznemu, oraz o kodzie rozwiniętym, odpowiadającym językowi formalnemu. Kod ograniczony charakteryzuje się łatwością przewidywania syntaktycznych alternatyw organizacji znaczenia. Natomiast kod rozwinięty jest trudno przewidywalny i odpowiada językowi literackiemu, pisanemu. Nie jest dostępny wszystkim członkom społeczeństwa. O użyciu może decydować sytuacja lub stosunek ról partnerów interakcji. Ta sama sytuacja może wywołać u różnych osób użycie różnych kodów. Kody nabywane są w procesie socjalizacji. Wymień cechy języka formalnego.
Ścisły porządek gramatyczny i syntaktyczny
Modyfikacje logiczne i akcentowanie poszczególnych składników są osiągane poprzez użycie skomplikowanych gramatycznie konstrukcji zdaniowych, a szczególnie zdań podrzędnie złożonych
Częste użycie przyimków wskazujących relacje logiczne i podkreślających czasową i przestrzenną łączność
Częste używanie zaimków nieosobowych
Dostosowywany do sytuacji wybór przymiotników i przysłówków spośród bogatego ich rejestru
Ocena indywidualna jest przekazana poprzez strukturę i związki w obrębie i pomiędzy zdaniami
Symbolizm ekspresyjny uwarunkowany jest formą językową i przekazuje odcienie emocjonalne
Jest to takie użycie języka, które wskazuje na możliwości zawarte w złożonej hierarchii pojęć dla organizacji doświadczenia
Wymień warunki społeczne przyczyniające się do powstawania języka publicznego.
Silne więzi u brak zróżnicowania między jednostkami
Nieskomplikowane i niezróżnicowane stosunki pracy (zajmowane stanowisko nie wymaga podejmowania decyzji)
Praca fizyczna
Często przeludnione mieszkanie = dzieci wychowują się same, spędzają czas poza domem
Środowisko nie dostarcza specjalnych bodźców intelektualnych
Wymień cechy języka publicznego.
Krótkie, proste gramatycznie zdania o ubogiej konstrukcji składniowej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz