Uspołecznienie w „tajnych związkach” i instytucjach totalnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uspołecznienie w „tajnych związkach” i instytucjach totalnych - strona 1 Uspołecznienie w „tajnych związkach” i instytucjach totalnych - strona 2

Fragment notatki:

TEMAT 11: Uspołecznienie w „tajnych związkach” i instytucjach totalnych
Jakie są cechy systemu władzy, które charakteryzują wszystkie instytucje totalne?
Są trzy cechy systemu władzy, które charakteryzują wszystkie instytucje totalne:
- Władza ma charakter grupowy - każdy członek personelu ma prawo karania każdego podwładnego. - Władza stosuje sankcje za wykroczenia przeciw bardzo licznej grupie zachowań, które stale występują i stale podlegają karze np. sankcje za niewłaściwy ubiór czy obyczaje.
- Za wykroczenia w jednej dziedzinie stosuje się sankcje także w innych dziedzinach
W jaki sposób instytucje totalne dokonują deprywacji osobowości na podwładnym?
Procesy deprywacji osobowości w instytucjach totalnych są powszechne. Następuje dzięki usunięcie elementów warunkujących identyczność podwładnego, pozbawia się go przedmiotów z którymi mógłby się utożsamić, np. może być to przechowywanie w magazynie jego osobistych rzeczy do których nie ma dostępu. W zamian instytucja daje podwładnym takie same przedmioty co wpływa na standaryzację i depersonalizację. Ogranicza się również niezbędną dla osobowości jednostki separację od współtowarzyszy. Zakazuje się korzystania z przedmiotów które pobudzają wyobraźnię, która pozwala rozładować napięcie. Nie mogą sami o niczym decydować, oraz mają ograniczony dostęp do świata zewnętrznego
Jakie są cechy instytucji totalnych?
Podstawową cechą instytucji totalnych jest połączenie w jedno miejsca spania, pracy i zabawy. Nastąpiło przełamanie barier, które oddzielają te trzy dziedziny. Po pierwsze, całe życie mieszkańców tych instytucji toczy się w jednym miejscu i jest podporzadowane jednej władzy. Po drugie, we wszystkich fazach codziennie przebywają w towarzystwie innych członków i traktują się jednakowo, gdyż wykonują te same czynności i prace. Po trzecie, zespół nadzorców ściśle planuje cały dzień . Po czwarte, celem jest wykonywanie zadań instytucji, które są przymusowe. Poprzez biurokratyczne organizacje zespołów ludzkich następuje zaspokajanie wielu różnych potrzeb ludzkich.
Wymień 4 taktyki za pomocą których nowicjusz przystosowuje się do nowych warunków występujących w instytucjach totalnych.
- taktyka wycofania się z sytuacji czyli zupełny zanik zainteresowania czymkolwiek i nie zwracanie uwagi na obecność innych. Ta taktyka znana jest z praktyki psychiatrycznej(regresja), w więzieniu (nerwica więzienna, infantylizm więzienny) czy w nieistniejących już obozach koncentracyjnych(ostra depersonalizacja). -taktyka buntu czyli świadomie prowokować i odmawiać jakiejkolwiek współpracy z personelem. Najczęściej występuje ona w dużych szpitalach psychiatrycznych .
- zadomowienie. Poddani starają się w ramach możliwości stworzyć względnie zadowalającą egzystencję. Jednak, gdy jednostka stosuję tą taktykę zbyt otwarcie jest negatywnie postrzegana przez towarzyszy i nawet przez personel. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz