Osobowość społeczna i rola społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osobowość społeczna i rola społeczna - strona 1

Fragment notatki:

TEMAT 5: Osobowość społeczna i rola społeczna.
Wyjaśnij co to jest krąg społeczny i podaj przykłady.
Krąg społeczny- względnie trwały i mniej lub więcej zwarty ,w którym jednostka spędza większą część życia społecznego. Jednostki odgrywają w kręgach wyznaczone role społeczne. Krąg rozwija się wtedy gdy osobnik będący ośrodkiem zainteresowania jest połączony z innymi unormowanymi stosunkami społecznymi i ogół tych, którzy się nimi interesują wspólnie z jednej strony wymaga od niego by jego zachowanie było zgodne z jakimiś normatywnymi wymaganiami, z drugiej strony zapewnić mu się stara pewne świadczenia.
Przykłady: krąg rodzinny, sąsiedzki, zawodowy
Wymień i opisz składniki wzoru osobowego.
Jaźń odzwierciedlona- to osobnik ujęty tak jak przedstawia się sobie samemu gdy uświadamia lub wyobraża sobie, że jest przedmiotem zainteresowania pewnego kręgu społecznego, pojawia się około 3-4 r. ż Stan socjalny- to całokształt tych postaw, które osobnikowi przyznaje się i stara się zapewnić dany krąg społeczny. Prawą tym odpowiadają obowiązki względem osobnika ze strony uczestników kręgu, których wykonania krąg od nich wymaga Stan socjalny składa się z :
- stanowisko moralne - pozycja ekonomiczna
- sfera bezpieczeństwa - sfera prywatności
Funkcja społeczna- ogół obowiązków jakie posiada w danym kręgu jednostka. Obowiązki te można podzielić na: zadania rzeczowe osoby społecznej- dotyczą pewnych systemów kulturowych, wspólnych danej osobie i kręgów, w których jest ona społecznie zobowiązana brać określony udział; oraz aktywność moralną osoby- dotyczy osobistych stosunków miedzy daną osobą, a uczestnikami jej kręgu z osobna lub razem. Znaczenie życiowe- polega na wpływie jaki odgrywanie przez osobnika danej roli wywiera bądź na jego własne życie, bądź na życie kulturalne i społeczne jego środowiska.
Co składa się na osobowość kulturową?
Składają się na nią wszystkie czynności, które dany człowiek spełnia i wszystkie dane, które doświadcz w swym życiu biorąc istotny udział w systemach kulturowych, obiektywnie istniejących w danej cywilizacji. Wymień trzy główne klasy kręgów, w których jednostka spędza dzieciństwo i młodość.
Kręgi wychowawcze- rodzina, szkoła
Kręgi zabawy
Kręgi pracy - warsztat, fabryka, gospodarstwo rolne Jaki wpływ na życie człowieka mają pełnione przez niego role społeczne?
Może być taka sama dla wielu osób, odgrywa w wielu kręgach przez wiele jednostek bądź naśladujących ten sam przykład indywidualny bądź stosujących się do tego schematu, przekazywanego przez tradycję lub modę narzuconego przez wspólnotę lub ustalonego przez obowiązującą instytucję, przez grupę zorganizowaną. Rola społeczna odgrywana w życiu społecznym należy do rzeczywistej osobowości człowieka.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz